Polecaj konto w Bank Millennium i zyskaj ciekawe nagrody

Skutecznie polecaj konto w Bank Millennium i odbieraj nagrody w promocji: ,,Lubię to polecam!"

Niedawno rozpoczęła się kolejna edycja bardzo atrakcyjnego programu poleceń w Bank Millennium. W przeciwieństwie do innych banków za skuteczne polecenie klient nie dostaje gotówki, ale sam może wybrać sobie jedną z nagród. W tej edycji nagrodami w tej promocji są: 4 bilety do kina, voucher o wartości 80 zł do wydania w sieci empik, voucher 80 zł do wydania na zalando.pl oraz zwrot w wysokości 10% za płatności kartą i BLIK do 30 zł miesięcznie przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Warto zwrócić uwagę, że nagrodę otrzyma zarówno osoba, która poleca konta jak i osoba, która je otworzy z polecenia. 

Regulamin programu Lubię to polecam - edycja 2

II edycja programu trwa od 31.03.2018 r. do 1.10.2018 r. 

Osoba polecają powinna:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku Millennium
 • wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 
 • w celu przystąpienia do programu obecny klient powinien zapoznać się z regulaminem programu oraz zaakceptować jego treść
 • rejestracje do udziału w programie można dokonać poprzez Millenet, Aplikację Mobilną, Centrum Obsługi Telefonicznej oraz w placówce banku
 • po przystąpieniu do promocji obecny klient otrzymuje indywidualny kod składający się z ciągu 8 cyfr zwanym "kodem polecenia"
 • kod polecenia obecny klient otrzymuje przy rejestracji do programu, a także dodatkowo w sms wysłanym na numer telefonu
 • obecny klient bierze udział w programie polecając usługi banku innej osobie, przekazując jej jednocześnie swój kod polecający
 • jeśli nie masz konta, a chcesz przystąpić do programu możesz je otworzyć na stronie

Osoba polecona powinna: 

 • mieć ukończone 18 lat
 • w ciągu 12 ostatnich miesięcy nie powinna być stroną żadnej umowy z bankiem
 • osoba polecona powinna zawrzeć umowę o prowadzenie konta 360 bądź 360 student podając przy tym kod polecenia
 • osoba polecona musi wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • powinna także zaakceptować regulamin promocji i zarejestrować się w programie Lubię to polecam - edycja 2
 • osoba polecona powinna aktywnie korzystać z nowo otwartego konta to znaczy, że w ciągu 30 dniu od dnia zawarcia umowy o konto musi wykonać transakcje bezgotówkowe kartą i BLIK w punktach usługowo - handlowych (POS) oraz przez internet transakcje na łączną kwotę 360 zł
 • dokonując rejestracji w programie osoba zaproszona otrzyma swój indywidualny kod poleceń
 • kod upoważnia tą osobę do dalszego udziału w programie jako obecny klient oraz daje możliwość uprawnienia do nagrody za polecenie usług banku

Nagrody

 • po łącznym spełnieniu wyżej opisanych warunków uczestnictwa w programie zarówno obecny klient jak i osoba zaproszona nabywają prawo do nagrody, którą każdy z nich może wybrać z katalogu nagród 
 • wybory nagrody można dokonać w Millenet, Aplikacji Mobilnej, w placówce banku, czy też za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej
 • nagroda przysługuje, o ile w momencie dokonywania wyboru nagrody, konto przez osobę zaproszoną nie zostało zamknięte lub nie znajduje się w trakcie wypowiedzenia
 • regulamin promocji

Bilety do kina

 • 4 kody, które można wymienić na 4 bilety do kina
 • do wyboru kody sieci Multikino 2 D bądź Hellios 2 D i 3 D
 • kody są udostępniane elektronicznie w Millenet, Aplikacji Mobilnej i wysyłane w sms
 • ważność kodów jest limitowana w czasie i wynosi 60 dni 
 • nagroda jest udostępniana w ciągu 7 dni od jej wyboru

80 zł do Empik.com

 • karta elektroniczna w formie kodu jest udostępniana w Millenet, Aplikacji Mobilnej oraz wysyłana sms
 • ważność kodu jest limitowana w czasie i wynosi 60 dni
 • nagroda jest udostępniana w ciągu 7 dni od jej wyboru

80 zł do Zalando.pl

 • karta w formie kodu jest udostępniana elektronicznie w Millenet, Aplikacji Mobilnej oraz wysyłana sms
 • karty upominkowe są ważne bezterminowo
 • nagroda jest udostępniona w ciągu 7 dni od jej wyboru

Zwrot 10% za płatności kartą i BLIK przez 3 miesiące

 • premia jest wypłacana przez bank na rachunek uczestnika programu 
 • premia wypłacana jest raz w miesiącu za płatności kartą debetową do konta lub BLIKIEM dokonane w ciągu kolejnych trzech miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wybrana nagroda
 • za płatność BLIKIEM uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w danym miesiącu kalendarzowym  w punktach usługowo-handlowych i przez internet jako płatności mobilne BLIK i zaksięgowane na koncie
 • maksymalna łączna wysokość premii dla danego rachunku wynosi 90 zł, przy czym łączna wysokość nagrody w postaci premii wypłaconej za transakcje w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 30 zł 
 • premia za dany miesiąc kalendarzowy po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku będzie wypłacana przez Bank na rachunek nie później niż do końca kolejnego miesiąca,
 • premia jest wypłacana jeżeli rachunek nie został zamknięty lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia
 • ponowne wybranie nagrody w postaci premii dla wskazanego rachunku jest możliwe po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią

Lokata 4% na 3 miesiące

 • czas trwania lokaty: 3 miesiące
 • maksymalna kwota lokaty wynosi: 10 000 zł
 • minimalna kwota lokaty wynosi: 500 zł
 • lokata jest nieodnawialna
 • skorzystanie z tej nagrody wymaga złożenia dyspozycji otwarcia oszczędnościowej lokaty terminowej Lubię to polecam
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, odsetki nie są wypłacane
 • wyboru nagrody można dokonać w Millenet, Aplikacji Mobilnej, w placówce banku oraz za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej
 • nagroda przysługuje, o ile w momencie dokonywania wyboru nagrody, konto otwarte przez zaproszonego nie zostało zamknięte lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

   • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
   • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
   • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
   • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
   • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

   • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
   • 0 zł - przelew krajowy przez internet
   • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
   • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
   • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat