Trenuj za darmo z kontem Optymalnym

 

Trenuj za darmo w promocji ,,W formie z kontem 2" 

BGŻ BNP Paribas ponownie rozpoczął promocje związaną z możliwością uzyskania karnetów elektronicznych do obiektów sportowych współpracujących z OK System. Z karnetów można korzystać od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r. Aby otrzymać karnet należy otworzyć Konto Optymalne wraz z kartą debetową. Trzeba również zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł. Dodatkowo trzeba także dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 200 zł oraz wykonać minimum 1 przelew przy użyciu aplikacji mobilnej. Jeden karnet kosztuje 63 zł. Łącznie korzystać z promocji można zyskać karnety o łącznej wartości 756 zł. 

 

Regulamin promocji

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.500 rejestracji kont i nie dłużej niż do 25 kwietnia 2018r.
  • gdy pula nagród zostanie wyczerpana strona promocyjna powinna zostać automatycznie zamknięta, nie powinno więc być problemu że klient zapisze się do promocji i nie otrzyma nagrody
 • karnet otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 25 kwietnia 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 10 maja2018r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową wybierając formę zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • konto koniecznie otwieramy z linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • karnet na pierwszy miesiąc otrzymamy jeśli spełnimy powyższe warunki
  • dla pierwszego karnetu nie jest wymagany wpływ na konto, transakcje oraz przelew w aplikacji mobilnej
  • kod zostanie wysłany do 16 maja 2018r. w formie wiadomości SMS
  • kod należy wpisać w OKSystem najpóźniej do 27 maja 2018r.
 • karnety od 2 do 12 miesiąca otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • spełnimy warunek otrzymania pierwszego karnetu
  • od maja 2018r. do marca 2019r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • od maja 2018r. do marca 2019r wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • od maja 2018r. do marca 2019r wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany do 25 dnia miesiąca następującego przed miesiącem, w którym karnet elektroniczny będzie obowiązywał, za pomocą bezpośredniego wgrania karnetu elektronicznego do panelu użytkownika OK System przez OK System, co spowoduje automatyczną aktywację usługi na kolejny miesiąc
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty (w tym Transakcje AndroidPay oraz Transakcje MasterPass) polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe
 • 6012, określający instytucje finansowe
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne
 • 4900 określający płatność rachunków

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce