Konto Optymalne + bonus za otwarcie 160 zł oraz do 300 zł zwrotu za wydatki

Zgarnij 160 zł bonusu oraz do 300 zł zwrotu za wydatki w promocji Konta Optymalnego

Ruszyła kolejna kampania promocyjna związana z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas. Klient, który zdecyduje się wziąć udział w promocji ,,Premia z bonusem" ma możliwość zyskania 3 nagród pieniężnych w wysokości: 80 zł, 40 zł i 40 zł. Nagrody zyskać można pod warunkiem aktywnego korzystania z konta między innymi za zapewnienia wpływu na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą na minimum 200 zł i wykonanie jednej płatności przy użyciu aplikacji GOmobile w każdym z wymaganych miesięcy opisanych w regulaminie promocji. Dodatkowo bank BGŻ BNP Paribas prowadzi odrębną promocje, w której zyskać można zwrot do 300 zł za transakcje dokonywane poprzez aplikacje mobilne. Łącznie w całej promocji zyskać można aż 460 zł. Pula nagród w promocji ,,Premia z bonusem" jest ograniczona i bonus otrzyma tylko pierwsze 1000 osób, które zarejestrują się w tej promocji. 

 ,,Premia z bonusem" regulamin promocji

 • promocja trwa od 16.02.2018 r. do osiągnięcia puli 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 11.03.2018 r.
 • z promocji nie może skorzystać osoba, która w okresie ostatnich 36 miesięcy posiadała bądź współposiadała konto w banku BGN BNP Paribas, BGŻ, BNP Paribas 
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić dedykowany formularz promocji
 • uczestnik powinien wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie prowadzonej promocji
 • po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie o objęcie go udziałem w promocji poprzez wiadomość e-mail
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o konto osobiste wraz z kartą w promocji ,,Mobilna premia 2" przez internet z wykorzystaniem linka promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą linka promocyjnego na stronę internetową banku
 • umowę o konto powinno się podpisać z wykorzystaniem opcji kuriera
 • każdy uczestnik może wziąć tylko jeden raz w promocji
 • nagrodą w promocji są nagrody pieniężne o wartości: 80 zł, 40 zł i 40 zł 
 • każdy uczestnik może zdobyć 3 nagrody jeśli spełni warunki przyznania tych nagród
 • regulamin promocji 

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwsza Nagroda w wysokości 80 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

  • w każdym z miesięcy kwiecień 2018 roku – maj 2018 roku otrzyma wpływ (tzw. wpływ zostanie zaksięgowany na jego Koncie Osobistym w tym okresie) o łącznej wartości minimum 1000 zł
  • w każdym z miesięcy kwiecień 2018 roku – maj 2018 roku dokona transakcji bezgotówkowych Kartą o łącznej wartości minimum 200 zł
  • w każdym z miesięcy miesięcy kwiecień 2018 roku – maj 2018 roku wykona minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile

 Druga Nagroda w wysokości 40 zł jest przyznana uczestnikowi, który łącznie: 

 • w każdym z miesięcy czerwiec 2018 roku – lipiec 2018 roku otrzyma wpływ (tzw. wpływ zostanie zaksięgowany na jego koncie Osobistym w tym okresie) o łącznej wartości minimum 1000 zł;
 • w każdym z miesięcy czerwiec 2018 roku – lipiec 2018 roku dokona transakcji bezgotówkowych kartą o łącznej wartości minimum 200 zł;
 • w każdym z miesięcy czerwiec 2018 roku – lipiec 2018 roku wykona minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile

Trzecia Nagroda w wysokości 40 zł przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

 • w każdym z miesięcy sierpień 2018 roku – wrzesień 2018 roku otrzyma wpływ (tzw. wpływ zostanie zaksięgowany na jego koncie osobistym w tym okresie) o łącznej wartości minimum 1000 zł;
 • w każdym z miesięcy sierpień 2018 roku - wrzesień 2018 roku dokona transakcji bezgotówkowych kartą o łącznej wartości minimum 200 zł;
 • w każdym z miesięcy sierpień 2018 roku – wrzesień 2018 roku wykona minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile

Wydanie nagród w promocji

 • każdy laureat zostanie powiadomiony poinformowany przez organizatora promocji o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail w terminach: 18.06.2018 r. dla pierwszej nagrody, 17.08.2018 r. dla drugiej nagrody oraz 15.10.2018 r. dla trzeciej nagrody
 • nagrody zostaną przekazane przelewem na aktywne konto w terminach: do 29.06.2018 r. dla pierwszej nagrody, do 31.08.2018 r. dla drugiej nagrody oraz do 31.10.2018 r. dla trzeciej nagrody
 • w celu odebrania nagrody każdy laureat do dnia 18.06.2018 r. otrzyma od organizatora na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na stronie organizatora, której dotyczy link
 • każdy laureat powinien zalogować się do 27.06.2018 r. na stronie wskazanej w wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu e-mail,podanego w zgłoszeniu do Promocji oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer rachunku Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona Nagroda

Premia 300 zł za transakcje mobilne w promocji banku "Mobilna premia 2"

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 31 marca 2018r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • przez 12 najbliższych miesięcy kalendarzowych konto musi być aktywnie wykorzystywane tzn. musi na nie wpływać wynagrodzenie za pracę a jeśli nie wpływa, to należy wykonać min. 2 transakcje płatnicze z rachunku na rzecz:
   • dostawców mediów np. płatności za telefon, TV, internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki,
   • dostawców usług płatniczych, np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza, w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami, szkołami wyższymi, np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich,
   • placówkami systemu oświaty, np. szkoły, przedszkola, żłobki albo kluby dziecięce
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności (opisany powyżej)
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej na kwotę min. 5 zł z wyłączeniem transakcji BLIK oraz transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych
  • jeśli transakcja w danym miesiącu została wykonana na ten sam rachunek, to liczona jest tylko pierwsza transakcja w danym miesiącu kalendarzowym
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile i Transakcja z użyciem Aplikacji Android Pay

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce