Zyskaj 100 zł premii w promocji Money Mania edycja specjalna konto

Weź udział w promocji ,,Money Mania edycja specjalna konto" i zyskaj 100 zł premii

W promocji Money Manii zyskać można 100 zł premii za założenie Konta Optymalnego wraz z kartą oraz aktywne korzystanie z konta. Premia 100 zł podzielona jest na dwie nagrody po 50 zł. Aby zyskać dwie nagrody w trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych powinno się zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz dokonać płatności kartą na łączną kwotę 300 zł. Bank BGŻ BNP prowadzi również promocję: ,,Mobilna premia 2", w której to zyskać można zwrot do 25 zł miesięcznie przez okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Premiowane są płatności dokonane przy pomocy aplikacji mobilnych takich jak: Go Mobile i Android Pay.

Regulamin promocji: Money Mania edycja specjalna konto

 • promocja trwa od 23.01.2018 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do do 23.02.2018 r.
 • z promocji mogą skorzystać uczestnicy, którzy nie są stroną umowy na dzień składania wniosku oraz w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Optymalnego nie byli posiadaczem ani współposiadaczem jakiegokolwiek konta w banku BGŻ BNP Paribas, ani BNP Paribas bądź BGŻ
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz na stronie promocji i podać w nim poprawnie swoje dane
 • trzeba również wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie organizowanej promocji i udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji
 • uczestnik powinien również złożyć wniosek o otwarcie konta Optymalnego wraz z kartą płatniczą w promocji: "Mobilna premia 2" 
 • uczestnik powinien złożyć wniosek o otwarcie konta z wykorzystaniem linka promocyjnego to znaczy przechodząc bezpośrednio za pomocą linka promocyjnego na stronę internetową banku
 • umowę powinno się podpisać za pomocą kuriera
 • uczestnik powinien na dzień wypłaty nagrody posiadać konto oraz kartę na dzień wypłaty nagrody
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz
 • nagrodą w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł, każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania dwóch nagród
 • pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł uczestnik otrzyma pod warunkiem, że w marcu zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokona transakcje kartą na kwotę 300 zł 
 • drugą nagrodę uczestnik otrzyma pod warunkiem, że w kwietniu i maju zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokona transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł
 • każdy laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez organizatora za pomocą wiadomości e-mail 
 • wiadomość zostanie przesłana laureatom nie później niż do 16.04.2018 r. dla potwierdzenia otrzymania pierwszej nagrody
 • wiadomość zostanie przesłana laureatom nie później niż do 18.06.2018 r. dla potwierdzenia otrzymania drugiej nagrody
 • nagrody zostaną przekazane za pomocą przelewu bezpośredniego w terminie: pierwsza nagroda do 30.04.2018 r. oraz druga nagroda w terminie do 29.06.2018 r.
 • w celu odebrania nagrody każdy laureat otrzyma wiadomość e-mail od organizatora wiadomość z linkiem oraz kodem, należy przejść na stronę do której przekierowuje link oraz uzupełnić tam poprawnie swoje dane w tym numer nowo otwartego konta w ramach promocji - wiadomość od organizatora zostanie przesłana: 16.04.2018 r. 
 • dane należy uzupełnić najpóźniej do 25.04.2018 r. jeśli uczestnik tego nie zrobi - nagrody nie otrzyma
 • regulamin promocji

Premia 300 zł za transakcje mobilne w promocji banku "Mobilna premia"

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 31 marca 2018r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • przez 12 najbliższych miesięcy kalendarzowych konto musi być aktywnie wykorzystywane tzn. musi na nie wpływać wynagrodzenie za pracę a jeśli nie wpływa, to należy wykonać min. 2 transakcje płatnicze z rachunku na rzecz:
   • dostawców mediów np. płatności za telefon, TV, internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki,
   • dostawców usług płatniczych, np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza, w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami, szkołami wyższymi, np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich,
   • placówkami systemu oświaty, np. szkoły, przedszkola, żłobki albo kluby dziecięce
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności (opisany powyżej)
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej na kwotę min. 5 zł z wyłączeniem transakcji BLIK oraz transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych
  • jeśli transakcja w danym miesiącu została wykonana na ten sam rachunek, to liczona jest tylko pierwsza transakcja w danym miesiącu kalendarzowym
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile i Transakcja z użyciem Aplikacji Android Pay

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce