Zyskaj bon 100 zł do Decathlon w promocji mBanku

Zgarnij bon 100 zł do sklepu sportowego Decathlon oraz do 650 zł zwrotu za zakupy w promocji mBanku

W promocji: ,,Zyskaj z ekontem - edycja II" w łatwy sposób zyskać można elektroniczną kartę o wartości 100 zł do wydania w sieci Decathlon. Kartę otrzyma klient, który zarejestruje się w promocji oraz podpiszę umowę o prowadzenie rachunku bankowego ekonto plus bądź ekonto standard. Klient powinien również dokonać 5 transakcji na nowo otwartym koncie. Warunki promocji nie są trudne do spełnienia. Mbank prowadzi również odrębną promocje, w której klient ma możliwość zyskania premia w wysokości aż do 130 zł miesięcznie. Łącznie w obu promocjach zyskać można bon 100 zł do Decathlon oraz do 650 zł zwrotu za zakupy. 

Jak zyskać bon 100 zł do Decathlon ? 

 • promocja rozpoczyna się 23.01.2018 r. i trwa do 28.02.2018 r. 
 • nagrodami w promocji jest eKarta Decathlon o wartości 100 zł 
 • promocja dotyczy rachunków ekonto standard i ekonto plus
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w Banku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator posiadacza rachunku w Banku po 01.01.2016 r.
 • aby wziąć udział w promocji należy dokonać rejestracji na stronie promocji poprzez przekazanie swojego adresu e-mail
 • uczestnik promocji powinien otworzyć stronę promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres e-mail oraz poprawnie podać swoje dane, wypełnić i przesłać do banku wniosek o konto osobiste
 • podczas składania wniosku o konto bankowe uczestnik promocji musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz wyrazić zgodę na ujawnienie przez bank organizatorowi promocji informacji objętych tajemnicą bankową 
 • w terminie jednego miesiąca od przesłania wniosku uczestnik promocji powinien także podpisać umowę o ekonto najpóźniej do 31.03.2018 r. (nie może być to rachunek wspólny)
 • uczestnik promocji nie może rozwiązać umowy do dnia dnia przekazania nagrody
 • aby zyskać nagrodę należy w terminie dwóch miesięcy od otworzenia konta (nie później niż do 31.05.2018 r.) na nowo otwartym rachunku zrealizować 5 transakcji w miesiącu, w którym została podpisana umowa lub w miesiącu bezpośrednio po nim; dotyczy transakcji bezgotówkowych i przelewów inicjowanych przez klienta, przelewy wewnętrzne nie będą wliczane
 • wnioski o produkt banku składane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji 
 • nagroda zostanie przekazana uczestnikowi promocji przez organizatora drogą elektroniczną jako wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji na stronie promocji do dnia 30.06.2018 r. 
 • podanie na stronie promocji pełnych i prawdziwych danych uczestnika w tym aktualnego adresu poczty elektronicznej na który należy kierować korespondencję w ramach promocji jest warunkiem przekazania nagrody
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach promocji
 • w przypadku niemożności przekazania nagrody uczestnikowi na jego aktywny adres e-mail, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora 
 • regulamin

Regulamin promocji: ,,Lepiej z ekontem - 3 edycja"

 • do promocji można przystąpić do 31.03.2018 r.
 • promocja jest skierowana do nowych klientów banku
 • wykluczone z promocji są osoby, które posiadały konto po 1.01.2016 r. bądź rachunek wspólny
 • należy założyć ekonto w taryfie standard bądź plus  wraz z kartą płatniczą 
 • powinno się zaakceptować oświadczenie zawarte w regulaminie promocji
 • nagrodą w promocji jest premia za płatność kartą lub BLIK oraz zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną oraz gwarancja niezmienności opłat oraz warunków zwalniających z opłat 
 • premia wynosi 4% wartości wartości płatności kartą i 4% płatności BLIK
 • uczestnik promocji otrzymuje raz w miesiącu zwrot za płatności kartą i BLIK przez okres 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych
 • maksymalna wysokość premii w miesiącu wynosi: 130 zł 
 • jeśli chcemy otrzymać zwrot powinniśmy zasilić konto na minimum 1000 zł oraz zalogować się minimum 1 raz w aplikacji mobilnej w miesiącu 
 • należy dokonać transakcji na kwotę minimum 250 zł by otrzymać premię
 • transakcje kartą i BLIK nie powinny być anulowane
 • transakcje powinny być przeprowadzone w punktach handlowo - usługowych (płatności za zakupy w sklepie)
 • premia zostanie wypłacona począwszy od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę
 • zwrot zostanie przesłany na rachunek ekonta 
 • łączna wartość premii za płatność kartą i BLIK w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 650 zł
 • w ramach promocji otrzymujemy dodatkowo brak miesięcznej opłaty za kartę debetową przez najbliższe 24 miesiące
 • regulamin promocji

ekonto  standard -  koszt prowadzenia

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN
 • 0 zł za kartę debetową 
 • 0 zł za BLIK
 • 0 zł za potwierdzenie operacji kodem sms 
 • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100 zł w bankomatach Euronet, Planetcash, BZ WBK
 • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100 zł w pozostałych bankomatach w kraju
 • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

Gwarancja niezmienności opłat przez 24 miesiące

Otwierając konto w promocji klient ma zapewnioną gwarancję niezmienności opłat przez okres 2 lat. 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za standardowe przelewy przez internet
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów na kwotę minimum 100 zł (Planet Cash, Euronet, BZ WBK)
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania minimum 5 transakcji