Bonus 150 zł za założenie konta oraz 250 zł w programie poleceń w promocji "Konto z Bonusem"

Bonus 150 zł za założenie konta w Banku Millennium w promocji "Konto z Bonusem"

W promocji organizowanej wspólnie przez Bank Millennium oraz Rankomat: "Konto z Bonusem" w bardzo łatwy sposób zyskać można 150 zł premii. Aby zyskać premię wystarczy założyć konto 360º bądź 360º Student wraz z kartą płatniczą oraz w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. w marcu i kwietniu należy zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokonać minimum 1 transakcji bezgotówkowej kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Dodatkowo uczestnicy promocji mogą wziąć udział w programie poleceń, gdzie za każde skuteczne polecenie zyskać można 50 zł premii. W programie poleceń maksymalnie polecać można 5 kont. W całej promocji łącznie można zyskać 400 zł. 

Regulamin promocji: Konto 360 z Bonusem

 • nagrodą w promocji jest premia w wysokości 150 zł oraz premia dodatkowa 
 • z promocji może skorzystać osoba, która jest nowym klientem banku to znaczy, że nie korzystał dotychczas z produktów banku, ani nie jest procesowany w tym momencie żaden wniosek o jakikolwiek produkt finansowy banku, albo jest byłym klientem banku tj. takim, który na dzień rozpoczęcia promocji nie ma produktu w banku, ani nie jest w tym momencie procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt finansowy w banku oraz wcześniej nie korzystał z jakiejkolwiek promocji przy zakładaniu konta ( z wyłączeniem promocji "Zyskaj 360 zł")
 • aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować się na stronie 
 • powinno się również kliknąć w link aktywacyjny i zaakceptować wszystkie regulaminy
 • kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu w serwisie i przekierowuje uczestnika do serwisu
 • uczestnik promocji powinien złożyć w okresie od 19.01.2018 r. do 25.02.2018 r. wniosek o otwarcie konta wraz z kartą płatniczą wyłącznie przez profil uczestnika w serwisie za pośrednictwem linku umieszczonego w zakładce "Konto Bonus"
 • uczestnik musi także wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie promocji organizatorowi (jest to konieczne by organizator wiedział, czy zostały spełnione przez uczestnika warunki opisane w regulaminie)
 • do 28.02.2018 r. należy podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą płatniczą i nie można od niej odstąpić bądź jej wypowiedzieć do 31.05.2018 r.
 • w przypadku uczestnika będącego nowym klientem: w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy, tj. w marcu i kwietniu 2018 roku, łączna suma wpływów na konto otwarte w ramach akcji w każdym z tych miesięcy wyniesie co najmniej 1000 zł  oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności bezgotówkowej, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez bank na koncie
 • w przypadku uczestnika będącego byłym klientem banku: w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy, tj. w marcu i kwietniu 2018 roku, na konto otwarte w ramach akcji wpłynie kwota co najmniej 1000 zł tytułem jego wynagrodzenia oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności bezgotówkowej, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na koncie, adres e-mail podany przez uczestnika przy składaniu wniosku o Konto, musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji w serwisie
 • bank nie uwzględnia: wypłat z bankomatów, przelewów z innych rachunków dla klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz uczestnika w banku oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim oraz zwrotów płatności zaksięgowanych
 • za pośrednictwem profilu w serwisie można założyć tylko jedno konto
 • jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden bonus
 • o przyznaniu bonusu organizator powiadomi uczestnika do 16.05.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer konta otwartego w ramach niniejszej akcji, niezbędny do wypłacenia bonusu uczestnikowi.
 • niezależnie od wiadomości e-mail, uczestnik może otrzymać od organizatora smsa, informującego go o przyznaniu bonusu, jak również informację widoczną w profilu uczestnika w serwisie
 • uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zawierającego dane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od organizatora.
 • uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez uczestnika prawa do bonusu
 • bonus zostanie wypłacony uczestnikowi przez organizatora najpóźniej do dnia 31.05.2018 r. na konto wskazane przez uczestnika
 • wnioski składane z innego źródła bądź po terminie nie będą brały udziału w promocji
 • regulamin

Program poleceń 50 zł za każde skuteczne polecenie

Uczestnik, któremu przysługuje prawo do bonusu może otrzymać również dodatkową premię w wysokości 50 zł za polecenie konta. Aby polecać konta należy skorzystać z linku polecającego w serwisie w profilu uczestnika w zakładce "Program Polecenia". Warunkiem otrzymania premii przez uczestnika jest to, że osoba polecona również spełni warunki akcji "Konto z Bonusem" oraz otworzy konto z linku polecającego. Uczestnik może otrzymać premię za maksymalnie 5 kont założonych przez poleconych. Premia dodatkowa jest wypłacana w tym samym terminie co bonus. Uczestnik korzystający z programu poleceń może maksymalnie zyskać 250 zł.

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

   • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
   • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
   • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
   • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
   • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

   • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
   • 0 zł - przelew krajowy przez internet
   • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
   • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
   • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat