Do 1000 zł premii za nowe konto osobiste
w mBanku

Bank: mBank
Wartość nagrody: 100 zł na powitanie, do 250 zł za polecenia + 4% zwrot za zakupy do 650 zł premii
Czas na złożenie wniosku: do 18.12.2017r. 
Warunek: otworzyć konto osobiste w promocji, wykonać min. 5 transakcji, zapewnić wpływ min. 1.000 zł, zalogować do aplikacji mobilnej i wykonywać transakcje kartą lub BLIKiem

mBank ponownie wprowadza promocję na konta osobiste. Tym razem do zdobycia jest dodatkowe 100 zł premii za otworzenie konta i wykonanie min. 5 transakcji na dowolną kwotę.

Do 250 zł otrzymać możemy za polecenie maksymalnie 5 kont (50 zł od konta).

Do 650 zł premii otrzymamy za zakupy dokonane kartą debetową lub BLIKiem, za które bank płaci 4% wartości jednak nie więcej niż 130 zł miesięcznie przez 5 miesięcy co razem daje 650 zł. 

Wszystkie promocja łączą się, dzięki czemu razem można zgarnąć 1.000 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

100 zł premii na powitanie

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 18 grudnia 2017r.
 • aby otrzymać 100 zł na należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji
  • wypełnić wniosek konto osobiste eKonto standard wraz z kartą debetową przez link udostępniony na stronie promocyjnej
  • najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta wykonać min. 5 transakcji na dowolną kwotę (wliczają się: płatności kartą, przelewy na konto w innym banku lub płatności internetowe, nie wliczają się: transakcje niezaksięgowane, wypłaty z bankomatów, przelewy na rachunki w mBanku, transakcje anulowane)
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • najpóźniej do 28 lutego 2018r. organizator wyśle email z linkiem do strony promocyjnej na której w terminie 7 dni należy uzupełnić dane tj.: numer rachunku bankowego swojego eKonta oraz numer PESEL, niezbędne do wypłacenia bonusu
 • premia zostanie wypłacona 2 marca 2018r.
 • z jednego profilu na stronie promocyjnej można otworzyć tylko jedno konto
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • adres e-mail musi być taki sam w banku jak na stronie promocyjnej
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek osobisty lub oszczędnościowy w mBanku po 1 stycznia 2016r. o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oraz ci co otwierają rachunek wspólny oraz te osoby które złożyły wcześniej wniosek i jest on obecnie rozpatrywany

Głównym warunkiem otrzymania 100 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza oraz wykonanie min. 5 transakcji. W powyższej promocji możemy rejestrować się do 18.12.2017r. Po tym terminie przystąpić będziemy mogli jedynie do promocji opisanej poniżej oraz w artykule Cashback konta osobistego - do 650 zł premii w mBanku

250 zł za polecenia kont

Po zarejestrowaniu na stronie promocyjnej udostępniony zostanie indywidualnie wygenerowany link polecający, który możemy wysłać innym osobom. Premię za osobę poleconą otrzymamy wtedy gdy obie strony spełnią warunki promocji upoważniające do przyznania 100 zł (opisane powyżej).

Maksymalnie możemy otrzymać premię za 5 osób (50 zł od osoby). Konto możemy polecać nim jeszcze sami nie spełnimy warunków do otrzymania ww. 100 zł. Istotne jest by 5 wymaganych transakcji zostało przeprowadzonych najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta.

Cashback w mBanku - do 650 zł premii

 • czas na wysłanie wniosku o konto standard lub plus mamy do końca 10.01.2018r.
 • 4% premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie ekonta standard lub plus najpóźniej do 10.01.2018r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
 • premia naliczana jest za każdy miesiąc osobno jeśli spełnimy w danym miesiącu warunki: 
  • zapewnimy jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł (nie wliczają się przelewy z innych kont w mBanku uczestnika promocji)
  • min. 1 raz w miesiącu zalogujemy się do aplikacji mobilnej mBanku
  • dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną sumę min. 250 zł (nie wliczają się transakcje zwrócone)
 • premia naliczana jest od transakcji:
  • 4% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą (tym kartą kredytową w której rachunkiem do spłaty jest eKonto promocyjne) lub BLIKiem
  • bank zwraca maksymalnie 130 zł miesięcznie przez 5 miesięcy
  • transakcje naliczane są od drugiego miesiąca (np. jeżeli przystąpiłeś do promocji w połowie sierpnia to już od początku września będziesz dokonywać transakcji, które będą stanowić podstawę do naliczenia; pierwsze naliczenie premii nastąpi za wrzesień)
  • premia naliczana jest przez 5 następujących po sobie miesięcy
 • w ramach promocji otrzymujemy gwarancję niezmienności opłat oraz warunków zwalniających z opłat przez najbliższe 24 miesiące za:
  • prowadzenie konta osobistego
  • wypłaty z bankomatów wykonanych kartą debetową wziętą wraz z kontem w opisywanej promocji
  • krajowych przelewów internetowych
 • w ramach promocji otrzymujemy dodatkowo brak opłaty miesięcznej za kartę debetową przez najbliższe 24 miesiące
 • brak miesięcznej opłaty za kartę debetową, gwarancja niezmienności opłat oraz warunków zwalniających naliczana jest przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po którym spełniono warunki
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek osobisty lub oszczędnościowy w mBanku po 1 stycznia 2016r. o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Główne opłaty za ekonto standard:

 • gwarancja niezmienności opłat przez 24 miesiące:
  • 0 zł - miesięczna opłata za konto
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową (nie musimy wykonywać min. 5 transakcji)
  • 0 zł - opłata za krajowy przelew internetowy
  • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100 zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
  • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100 zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
  • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
 • opłaty standardowe poza promocją:
 • 0 zł opłata za konto 
 • 0 zł przelew krajowy internetowy
 • 0 zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4 zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Comments powered by CComment