150 zł za otworzenie konta w Banku Millennium
oraz 2,50% konto oszczędnościowe

Bank: Millennium Bank
Nagroda: 150 zł

Czas na wysłanie wniosku: do 20.12.2017r.
Warunek: otworzyć konto, w styczniu i lutym zapewnić wpływ na konto min. 1.000 zł oraz wykonać min. 1 płatność kartą lub BLIKiem

Bank Millennium wystartował z nową promocją dla osób chcących otworzyć konto. Tym razem otrzymać możemy 150 zł. Głównym warunkiem regulaminu jest otworzenie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową, pobrania aplikacji Goodie oraz przez dwa miesiące zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł i wykonać min. 1 płatność bezgotówkową.

Dodatkowo otrzymujemy możliwość zdeponowania 100.000 zł na 3 miesiące na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem wynoszącym 2,50%. Kwota powyżej 100.000 zł otrzymuje oprocentowanie równe 1,70%.

Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

150 zł za otworzenie konta i zainstalowanie aplikacji Goodie od Banku Millennium

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 20 grudnia 2017r.
 • by otrzymać w promocji 150 zł premii należy:
  • do 20 grudnia 2017r. złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową
  • do 31 grudnia 2017r. mieć już podpisaną umowę o konto
  • do 31 grudnia 2017r. pobrać aplikację mobilną Goodie oraz zarejestrować się w niej używając tego samego adresu mailowego, co we wniosku o konto oraz nie odinstalowywać jej do 14 marca 2018r. (dnia przyznania premii)
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji oraz zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych i nie odwoływać tych zgód do czasu otrzymania premii
  • w styczniu 2018r. zapewnić łączną sumę wpływów na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • w lutym 2018r. zapewnić łączną sumę wpływów na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • powyższe transakcje muszą zostać zaksięgowane w danym miesiącu oraz nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty z bankomatów i przelewy z karty
 • jeśli chcemy otrzymać premię to do dnia jej przyznania tj. 14 marca 2018r. konto nie może zostać zamknięte oraz do tego czasu nie możemy złożyć wniosku o jego wypowiedzenie
 • po spełnieniu warunków promocji premia o wartości 150 zł zostanie przekazana na konto 14 marca 2018r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również te osoby, które po 01.04.2015 roku, dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w  Banku Millennium, jako posiadacz, współposiadacz, jak również klienci, którzy posiadają wyłącznie rachunek techniczny - lub występują wyłącznie jako pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, użytkownik jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej.

Powyższa promocja łączy się z poniższą.

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,50%

W Banku Millennium trwa promocja konta oszczędnościowego Profit. W ramach promocji otrzymać możemy 2,5% przez 3 miesiące do kwoty 100.000 zł. Promocja przeznaczona jest dla nowych i obecnych klientów banku.

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych.

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku do kwoty 100.000 zł i 1,7% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 100.000 zł od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie Promocji, która trwa do 13.01.2018r.

Można korzystać z jednej promocji dla Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe.

Nowe Środki – środki wpłacone na Konto Oszczędnościowe Profit po dniu badania zaangażowania, nie później jednak niż do końca okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego, które stanowią nadwyżkę nad saldem progowym Konta Oszczędnościowego Profit oraz jednocześnie nadwyżkę nad saldem progowym łącznego zaangażowania.

Saldo progowe Konta Oszczędnościowego Profit – saldo na Koncie Oszczędnościowym Profit
ustalone na Dzień badania zaangażowania.

Saldo progowe łącznego zaangażowania - saldo łącznego zaangażowania klienta w Banku,
obliczone na koniec dnia 14 października 2017r. („Dzień badania zaangażowania”)

Łączne zaangażowanie – suma sald rachunków technicznych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych lokat terminowych i inwestycyjnych prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta w PLN (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych), z uwzględnieniem ujemnych sald na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, wynikających z wykorzystania limitu na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym).

Przykład:

Dnia 14.10.2017r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 10.000 zł.

Wpłacamy 120.000 zł. Razem mamy 130.000 zł.

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 2,5%

Kwota 20.000 zł dostaje oprocentowanie 1,7%

Kwota 10.000 zł dostaje oprocentowanie standardowe 0,9%

Przykład 2:

Dnia 14.10.2017r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 0 zł.

Wpłacamy 250.000 zł. Razem mamy 250.000 zł.

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 2,5%

Kwota 150.000 zł dostaje oprocentowanie 1,7%

Obecne oprocentowanie poza promocją:

Do 50.000 zł - 0,60%

Od 50.000 zł do 100.000 zł - 0,70%

Od 100.000 zł do 250.000 zł - 0,90%

Od 250.000 zł do 500.000 zł - 1,00%

Ponad 500.000 zł - 1,10%

Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1.000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1.000 zł.

Konto bankowe 360°

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000 zł,
 • 8 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek,
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet,
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000 zł (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana),
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek,
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000 zł,
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash jeśli nie spełniono ww. warunku,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000 zł,
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach jeśli nie spełniono ww. warunku

Konto  bankowe 360° Student

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta,
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet,
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana),
 • 4 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek,
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem,
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash jeśli nie spełniono ww. warunku,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem,
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach jeśli nie spełniono ww. warunku

Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

Comments powered by CComment