Premia za konto oraz cashback za zakupy kartą w BGŻ BNP Paribas

Premia za otworzenie konta w BGŻ BNP Paribas
oraz cashback za zakupy karty

Bank: BGŻ BNP Paribas
Nagroda: 100 zł + 3% zwrotu transakcji kartą przez 5 miesięcy, maksymalnie 40 zł miesięcznie
Czas na złożenie wniosku: pierwsze 1.000 osób i nie dłużej niż do 21.05.2017r.
Warunek: otworzyć konto, płacić kartą

BGŻ BNP Paribas oferuje 100 zł za otworzenie konta osobistego oraz do 200 zł premii za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową wydaną do konta. Obie promocje łączą się dzięki czemu razem możemy otrzymać do 300 zł premii.

200 zł to zwrot pieniędzy za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową wydaną do konta. 3% premia naliczana będzie przez pierwsze 5 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem że maksymalna miesięczna premia to 40 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

100 zł premia za otworzenie konta osobistego

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 21.05.2017r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 21.05.2017r. zarejestrujemy się na tej stronie i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 5.06.2017r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • 100 zł otrzymamy jeśli w czerwcu oraz lipcu (miesiące liczą się osobno) zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 7.08.2017r. otrzymamy od organizatora e-mail wraz z linkiem i kodem którym posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej na której do 25.08.2017r. musimy uzupełnić niezbędne dane czyli wpisać numer konta założonego w ramach promocji
 • o przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni najpóźniej do 16.08.2017r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć)
 • po spełnieniu warunków promocji 100zł otrzymamy do 31.08.2017r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udział osoby posiadające (w tym współwłasność) konto w BGŻ BNP Paribas od 12.05.2014r.

Głównym warunkiem otrzymania 100 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza, zapewnienie wpływu w łącznej wysokości min. 1.000 zł w czerwcu oraz lipcu oraz wykonaniu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Powyższa promocja 100 zł łączy się z poniższą 200 zł

3% cashback za płatność kartą - opis promocji

 • wniosek należy wysłać najpóźniej do 31.05.2017r.
 • otwieramy konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości online
 • umowę zawieramy za pośrednictwem kuriera
 • 3% od transakcji bezgotówkowych bank naliczy nam przez pierwsze 5 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • transakcje bezgotówkowe które nie są brane pod uwagę to transakcje: 
  • zwrócone za które otrzymaliśmy zwrot pieniędzy na konto bankowe
  • wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:
  • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
  • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
  • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
  • 6012, określający instytucje finansowe,
  • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
  • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
  • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.
  • 4900 określający płatność rachunków
 • bank miesięcznie przyznaje nam maksymalnie 40 zł co po 5 miesiącach daje 200zł
 • regulamin nie zabrania rezygnacji z karty oraz konta po otrzymaniu premii
 • osoby które posiadają lub posiadały konto w BGŻ S.A., BNP Paribas (w tym w BNP Paribas Bank Polska S.A. i Banku BGŻ S.A.) w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą wziąć udziału w promocji

Podstawowe opłaty za iKonto

 • 0 zł - brak opłaty za prowadzenie konta nawet jeśli nie wpłynie min. 1.000zł - warunki promocji zostały opisane powyżej, w przeciwnym razie obowiązuje nas:
 • 0 zł - brak opłaty za prowadzenie konta jeżeli posiadacz nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta jeżeli w danym miesiącu wpłynie min. 1.000zł z wyłączeniem wpłat dokonanych:
  • z kont bankowych klienta
  • z rachunków kredytowych klienta
  • wpłat gotówkowych
 • 10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku jeżeli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową jeżeli klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową jeżeli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych

Regulamin1Regulamin2.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Paribas premia

BGŻ BNP Paribas - premia - konto osobiste