Zwrot za zakupy i rachunki w Getin Bank

360zł x 3 z kontem Getin UP
w Getin Banku
Pakiet Korzyści - Mój Bank

Bank: Getin Bank
Wartość nagrody: 360*3 + inne
Czas: od 01.11.2015r. do odwołania
Warunek: korzystać z karty Getin Bank, opłacać rachunki, zapewnić wpływ na konto

Getin Bank prowadzi aktywną kampanię reklamową konta Getin UP. Klienci którzy zdecydują się korzystać z usług banku mogą liczyć na pakiet atrakcyjnych korzyści. Poniżej przedstawiamy ofertę banku.

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

Główne warunki regulaminu dla każdej z korzyści:

 • oferta obowiązuje od 1.11.2015r. bez wskazania okresu jej zakończenia
 • nagrody przekazywane są na konto do 15-ego każdego następnego miesiąca po którym został spełniony warunek uprawniający do premii
 • trzeba posiadać konto osobiste i oszczędnościowe w Getin Bank
 • na konto musi wpływać wynagrodzenie (praca, świadczenie emerytalno-rentowe, zasiłek, stypendium) w formie przelewu na kwotę nie mniejszą niż 1.000zł
 • w miesiącu trzeba dokonać transakcje bezgotówkowe (muszą być zaksięgowane w danym miesiącu) kartą debetową lub aplikacją mobilną banku na kwotę nie mniejszą niż 300zł
 • trzeba wyrazić na otrzymywanie informacji marketingowych
 • konto bankowe w dniu przyznania nagrody musi być aktywne
 • promocja łączy się z innymi promocjami
 • nie ma obowiązku uzyskania wszystkich korzyści, dostaje się te do których się zakwalifikowało

1. Darmowe konto, karta i bankomaty

 • nie są wymagane dodatkowe warunki
 • zniesienie miesięcznej opłaty za prowadzenie konta (punkt ten występuje nawet wtedy gdy zgodnie z tabelą opłat i prowizji nie są pobierane opłaty za konto)
 • zniesienie miesięcznej opłaty za kartę debetową
 • zwrot pobranych prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju

2. Darmowy pakiet SMS Info

 • nie są wymagane dodatkowe warunki
 • zwrot naliczonej opłaty za usługę SMS Info w pakiecie podstawowym

3. Zwrot 2% za opłacone rachunki poleceniem przelewu

 • bank zwraca 2% za polecenie zapłaty z tytułu płatności rachunków domowych (telefon, internet, telewizja, media domowe)
 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie, 30*12=360zł rocznie
 • w danym miesiącu trzeba dokonać minimum jedno polecenie zapłaty (kwalifikowane są wszystkie polecenia zapłaty z wyłączeniem tych, dla których wierzycielami są banki, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe i firmy nie rozliczające mediów domowych)

4. Większe oprocentowanie konta oszczędnościowego +0,5%

 • +0,5% oprocentowania konta oszczędnościowego
 • w dniu przyznania premii konto musi aktywne
 • promocja nie dotyczy podwyższonego oprocentowania jeśli klient korzysta z promocji polegających na podwyższeniu oprocentowania kont oszczędnościowych za nowe środki

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

5. Cashback - zwrot 2% za raty kredytowe

 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie, 30*12=360zł rocznie
 • uwzględniane są tylko kredyty prowadzone przez Getin Bank
 • kredyty musi być uruchomiony po 12.05.2010r. z wyłączeniem kredytów, których zabezpieczeniem na moment uruchomienia było ubezpieczenie „Parasol ochronny”
 • minimalny okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 12 miesięcy
 • zwroty naliczane są od rat kapitałowo-odsetkowych płaconych w terminie i zgodnie z harmonogramem a więc wszelkie nadpłaty i szybsze spłaty kredytu nie będą wliczone do zwrotu
 • kredyt nie może być wypowiedziany
 • jeśli uczestnik posiada przynajmniej 2 kredyty ma prawo uzyskać korzyści do każdego kredytu, z uwzględnieniem że maksymalna kwota zwrotu za wszystkie raty kredytowe nie może być większa niż 30zł miesięcznie

6. Cashback - zwrot 2% za zakupy dokonane kartą kredytową

 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie, 30*12=360zł rocznie
 • zwrot naliczany jest tylko od transakcji bezgotówkowych (zaksięgowanych)
 • karta kredytowa musi być aktywna
 • jeśli klient ma przynajmniej 2 karty kredytowe to zwrot naliczany jest od rachunku karty na którym zaksięgowano większą sumę wartości transakcji

Główne pozycje opłat:

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew krajowy dokonany przez internetowy lub aplikację mobilną
 • 0 zł - polecenie zapłaty
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową dla klientów którzy nie ukończyli 28 roku życia
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową jeżeli dokonano transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż. 300zł
 • 6,99 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli nie dokonano transakcji bezgotówkowych (zaksięgowanych w danym miesiącu) na kwotę nie mniejszą niż. 300zł, 
 • 0 zł - brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach sieci Euronet oraz Planet Cash
 • 3,5% min. 5zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach jeśli klient spełnia warunki "Mój Bank"
 • 4,5% min. 10zł - wypłata gotówki za granicą
 • uwzględniono karty: Visa Debit, Visa Debit SimplyOne, MasterCard Debit

Główne warunki "Mój Bank":

 • posiadanie konta osobistego w Getin Banku
 • comiesięczny wpływ wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000zł
 • comiesięczne transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300zł
 • otworzenie Konta Oszczędnościowego
 • wyrażenie zgody na marketing drogą sms-ową i e-mailową

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

>>>>> konto w Getin Bank - telefon<<<<<

Pakiet korzyści w Getin Bank

konto w Getin ze zwrotem za zakupy