Promocja w Credit Agricole - 1000zł

Promocja w Credit Agricole
Premia aż do 1000zł

Bank: Credit Agricole
Czas na założenie konta: od 01.06.2015r. do 30.06.2015r.
Wartość premii: 100 + 100 +300 + 500 = 1.000zł
Wypłata premii: co miesiąc, aż do 18 miesięcy
Warunki: trudne do zrealizowania

Credit Agricole powraca z promocją 1.000zł za otworzenie konta, choć tym razem z nieco zmienionymi zasadami. Regulamin jest trochę przydługi, jednak gdy się w niego wczytamy okazuje się dość prosty i czytelny. Premia została podzielona na cztery części, poniżej zamieściliśmy opis każdej z nich.

artykuł zaktualizowano dnia 01.06.2015r.
uwzględniając zmiany obowiązujące w nowej promocji

(poprzednia promocja zakończyła się 31.05.2015r., a obecna różni się tym, że trwa od 1 do 30 czerwca 2015r. i aby być jej uczestnikiem konto należy założyć przez internet lub podczas rozmowy z konsultantem, poprzednio możliwa była rejestracja uczestnictwa w promocji w placówce bankowej)

>>>> Credit Agricole <<<<

100 zł premii - za założenie konta

 • premia zostanie przyznana gdy na konto wpłynie min. 1.500zł
 • 1.500zł musi być zaksięgowane na koncie najpóźniej w następnym miesiącu po przystąpieniu do promocji

100 zł premii - przeniesienie konta

 • należy złożyć wniosek o przeniesienie konta bankowego w innym banku niż Credit Agricole
 • należy złożyć wniosek o przekazywanie wynagrodzenia na konto w Credit Agricole
 • na złożenie wniosków masz 7 dni od dnia podpisania umowy
 • premia zostanie przyznana gdy na konto wpłynie min. 1.500zł
 • 1.500zł musi być zaksięgowane na koncie najpóźniej w następnym miesiącu po przystąpieniu do promocji

300 zł premii - rachunki opłacane w Credit Agricole

 • bank zwraca 5% za płatność rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, abonament telewizyjny oraz internet
 • na stronie <- link, lub w placówce banku należy zgłosić wystawców ww. rachunków wraz z numerami kont bankowych na które dokonywane będą płatności za wystawiane rachunki
 • maksymalna miesięczna kwota to 16,67zł a roczna 300zł
 • premia zostanie przyznana gdy w poprzednim miesiącu na konto wpłynie min. 1.500zł

500 zł premii - płatność kartą

 • wymagane miesięczne transakcje bezgotówkowe kartą debetową w danym miesiącu na kwotę min. 500zł
 • bank przyzna 50% kwoty przekazanej na Konto Oszczędzam w ramach usługi CAsacer (o niej poniżej)
 • maksymalna miesięczna kwota to 27,77zł a roczna 500zł
 • premia zostanie przyznana gdy w poprzednim i aktualnym miesiącu na konto wpłynie min. 1.500zł, czyli premia za sierpień będzie przyznana gdy w lipcu i sierpniu wpłynie min. 1.500zł

Usługa CAsaver

Jest to reklamowana przez Credit Agricole pewna forma oszczędzania. Od dokonywanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową bank przekazuje ustaloną kwotę na Konto Oszczędzające (prowadzenie jest za darmo, pierwszy przelew w miesiącu 0zł, kolejne 10zł). Kwoty te zaokrąglane są do góry i ty sam decydujesz jaki wariant wybierasz.

 • 0,50zł - np. płatność 10,02zł - odkładasz na konto 0,48zł (0,50zł - 0,02zł)
 • 1,00zł - np. płatność 35,51zł - odkładasz na konto 0,49zł (1,00zł - 0,51zł)
 • 5,00zł - np. płatność 22,00zł - odkładasz na konto 3,00zł (5,00zł - 2,00zł)

Pozostałe główne warunki regulaminu

 • w promocji biorą udział konta: 1 Konto, Konto PROSTO oszczędzające, Konto PROSTO oszczędzające PLUS lub Konto PROSTO oszczędzające PREMIUM
 • konto należy założyć od 27.03.2015r. do 31.05.2015r.
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które na 90 dni przed 01.06.2015r. były posiadaczem konta w Credit Agricole oraz nigdy nie były uczestnikiem organizowanych przez bank promocji „Jesteśmy gotowi”, „Jesteśmy gotowi 2” lub „Jesteśmy gotowi – edycja internetowa”, „Jesteś gotowy na 1000 zł?”
 • wymagane jest otworzenie Rachunek Oszczędzam na który będą wpływać pieniądze z usługi CAsaver
 • wymagane jest uruchomienie usługi CAsaver
 • wymagane jest wybranie wyciągu bankowego w formie elektronicznej
 • nie można wyrazić sprzeciwu na działania marketingowe banku
 • wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
 • wymagane jest podanie numeru telefonu oraz email
 • wymagane jest potwierdzenia przystąpienia do promocji
 • wymagane jest wypełnienie i podpisanie „Zlecenia przekazywania środków”w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” na kwotę nie mniejszą niż. 1.500zł
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących dochody z innych tytułów należy zapewnić wpływ na Konto co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym w  okresie  korzystania  z  promocji kwoty zadeklarowanej na „Zleceniu przekazywania środków” lub „Deklaracji stałego zasilania konta”, na sumę nie mniejszą niż 1.500zł
 • brak wpływu zadeklarowanej kwoty przez okres dwóch miesięcy wyklucza uczestnika z promocji
 • w przypadku wypowiedzenia umowy konta w okresie do 18 miesięcy od dnia otwarcia konta bank ma prawo obciążyć uczestnika równowartością przekazanych premii

>>>> Credit Agricole <<<<

Uff, opis promocji już za nami. Zaprezentujmy teraz konta biorące w niej udział. Tabela opłat i prowizji.

1 Konto

1 Konto przeznaczone jest dla osób które nie ukończyły 27 roku życia, by potem zostało ono przekształcone na Konto Prosto Oszczędzające Plus.

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 1zł
 • 2,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku oraz bankomaty BZWBK 24 i Euronet
 • 5,00 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6,00 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez ponoszenia dodatkowych opłat

Konto Prosto Oszczędzające

 • 4,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna - brak opcji zniesienia opłaty
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 3,90 zł - opłata miesięczna za kartę - brak opcji zniesienia opłaty
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku
 • 5,00 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6,00 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez ponoszenia dodatkowych opłat

Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 1500zł a jeśli masz mniej niż 30 lat kwota zmniejszana jest do 1.000zł
 • 9,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
 • 7,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

Konto Prosto Oszczędzające Premium

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 10.000zł 
 • 14,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę - nie jest wymagany obrót
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

>>>> Credit Agricole <<<<