Podwójne wynagrodzenie w Credit Agricole - loteria

Podwójne wynagrodzenie w Credit Agricole - loteria - konkurs

 • Bank: Credit Agricole
 • Do wygrania: podwójne wynagrodzenia przelane na konto, nie więcej niż 10.000zł
 • Czas trwania loterii: 16.03.2015 - 18.12.2015r.
 • Warunki: banalne - przedstawiono poniżej

Nagrody przyznane w loterii Credit Agricole:

 •  192 nagrody, każda w postaci kwoty stanowiącej równowartość kwoty przelewu z tytułu wynagrodzenia przekazywanego na konto uczestnika prowadzone w Credit Agricole (z zastrzeżeniem, iż wartość nagrody nie może przekroczyć 10.000 zł)
 • 192 dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości stanowiącej 11,111% wartości wypłacanej nagrody (maksymalna wartość dodatkowej nagrody pieniężnej nie przekroczy wartości 1.111 zł) - innymi słowy do każdej wygranej nagrody bank zapłaci za nas podatek dochodowy

Czas i sposób losowania nagród:

 • losowania odbywają się codziennie w dni robocze, oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od 16.03.2015 roku do 18.12.2015 roku
 • jeden uczestnik loterii może maksymalnie 10 razy wygrać nagrodę

Kto może wziąć udział w loterii:

 • uczestnikiem loterii może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • jest posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych prowadzonego w Credit Agricole
  • na prowadzone w banku konto tej osoby dokonywane są w formie bezgotówkowej wpłaty środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń, w tym między innymi świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków
  • wartość otrzymywanego wynagrodzenia nie może być niższa niż 500 zł,
  • ostatni wpływ wynagrodzenia powinien mieć miejsce w okresie od 10 do 40 dni poprzedzających dane losowanie
  • dokonała prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii

Regulamin jest czytelny za co należy się plus dla banku. Z przykrością muszę jednak stwierdzić że konta w Credit Agricole nie zachwycają. Są one niekorzystnie obładowane opłatami których częściowo można się pozbyć ale wymagane jest aktywne korzystanie z konta lub/i karty debetowej.

Główne pozycje w tabeli opłat obowiązującej od kwietnia 2015 roku. 

1 Konto

1 Konto przeznaczone jest dla osób które nie ukończyły 27 roku życia, by potem zostało ono przekształcone na Konto Prosto Oszczędzające Plus.

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 1zł
 • 2,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku oraz bankomaty BZWBK 24 i Euronet
 • 5,00 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6,00 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez ponoszenia dodatkowych opłat

Konto Prosto Oszczędzające

 • 4,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna - brak opcji zniesienia opłaty
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 3,90 zł - opłata miesięczna za kartę - brak opcji zniesienia opłaty
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku
 • 5,00 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6,00 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez ponoszenia dodatkowych opłat

Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 1500zł a jeśli masz mniej niż 30 lat kwota zmniejszana jest do 1.000zł
 • 9,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
 • 7,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

Konto Prosto Oszczędzające Premium

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 10.000zł 
 • 14,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę - nie jest wymagany obrót
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

Główne różnice w tabeli opłat obowiązującej do końca marca 2015 roku.

 • 1 Konto
  • 0 zł - opłata miesięczna za kartę w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100zł
  • 2,00 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
  • 5,50 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • Konto Prosto Oszczędzające
  • 4,00 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna - brak opcji zniesienia opłaty
  • 3,00 zł - opłata miesięczna za kartę - brak opcji zniesienia opłaty
  • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku oraz bankomaty BZWBK 24
  • 5,00 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • Konto Prosto Oszczędzające Plus
  • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 1500zł a jeśli masz mniej niż 30 lat kwota zmniejszana jest do 1.000zł
  • 8,00 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
  • 0 zł - opłata miesięczna za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
  • 6,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • Konto Prosto Oszczędzające Premium
  • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 10.000zł 
  • 16,00 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek

>>> prezentacja konta <<<