Karta kredytowa z 350 zł do wydania w BNP Paribas

Promocja karty kredytowej w BNP Paribas do wydania 350 zł do Allegro

W promocji organizowanej przez BNP Paribas można zyskać 4 karty podarunkowe do zrealizowania w serwisie Allegro. Uczestnik promocji może otrzymać 3 karty podarunkowe o wartości 100 zł oraz ostatnią o wartości 50 zł. Aby otrzymać nagrodę należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej w tym banku. Wymagane jest również dokonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę 1000 zł w każdych z trzech pełnych miesięcy po podpisaniu umowy. Nie wliczane do transakcji są transakcje zwrócone bądź sporne oraz takie, które związane były między innymi z zakupem środków w grach hazardowych. 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY REGULAMINU

 

 1. Ten Regulamin określa zasady i warunki promocji, którą organizuje BNP Paribas

 2. Promocja trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 maja 2022roku.

 3. Jeśli bank  nie pisze  o czymś w tym Regulaminie, zastosowanie mają:

  1. „Regulamin Sprzedaży Premiowej Programu Lojalnościowego mamBONUS”,

  2. „Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro”,

  3. Kodeks cywilny i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 Bank

BNP Paribas Bank

Karta kredytowa

karta kredytowa Mastercard Standard, Gold lub Visa Platinum, którą bank wyda  Ci na podstawie umowy zawartej przez Ciebie

Karta podarunkowa

e-bon na 50 lub 100 zł na zakupy w Allegro. Karta podarunkowa jest ważna do 31.12.2022 r.

Zasady korzystania z karty podarunkowej znajdziesz w

„Regulaminie Kart Podarunkowych Serwisu Allegro” na stronie:https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart- podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR

 

Nagroda

Karta podarunkowa

Zwolnienie z opłaty za korzystanie z karty

Regulamin

ten dokument, czyli „Regulamin Sprzedaży Premiowej

Zyskaj z Kartą kredytową”

Transakcja Kartą kredytową

transakcja bezgotówkowa, czyli każda z poniższych operacji, które wykonujesz używając Karty kredytowej głównej:

 • płatność za towary lub usługi w punktach handlowo- usługowych lub sklepach internetowych jednak z

wyłączeniem punktów identyfikowanych kodami MCC 5300 – handel hurtowy, MCC 4111 – usługi transportowe, w ramach udostępnionego przez Bank na podstawie Umowy o Kartę kredytową limitu kredytowego, dokonywana w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą posiadacza karty.

Za Transakcje Kartą kredytową nie uznajemy transakcji, które:

 • zostaną zwrócone lub są sporne,

 • są przeznaczone na spłatę zadłużenia w innym banku,

 • zasilają karty lub inne instrumenty płatnicze, rachunki płatnicze lub inne instrumenty lub rachunki, które posiadasz:

  • Ty,

  • inny podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej ani niebędący dostawcą towarów lub usług w ramach tej transakcji,

  • podmiot, który pośredniczy w tej transakcji na rzecz właściwych dostawców towarów lub usług,

-podmiot, który świadczy usługi przechowywania środków klientów (np. transakcje  przez portfel elektroniczny, przekazy pieniężne i zakłady–w tym kupony loteryjne, żetony do gier kasynowych)

Transakcja gotówkowa

Transakcja z rachunku Karty kredytowej, należąca do jednej z następujących kategorii .:

 • wypłata pieniędzy z bankomatu przy użyciu Karty kredytowej głównej,

 • przelew w bankowości GOonline lub aplikacji GOmobile

 

 

zlecony przez Ciebie;

- zlecenie przelewu w bankowości telefonicznej (podczas Twojej rozmowy z pracownikiem banku)

Ważne!

Wypłata z bankomatu i przelewy z rachunku Karty kredytowej mogą być płatne, dla przykładu kwota pięćset złotych wypłacona z Karty kredytowej wiąże się z kosztem prowizji w wysokości dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy. 

Ty (Uczestnik)

osoba, która spełnia warunki promocji opisane niżej 

Umowa o Kartę kredytową

umowa o Kartę kredytową, którą zawrzesz z nami między

1.04.2022 a 31.05.2022 r.

Zwolnienie zopłaty za korzystanie z Karty

zwolnienie z 12 pierwszych opłat  miesięcznych za korzystanie z Karty kredytowej głównej dla Karty Mastercard Standard oraz Gold

 

 1. Warunki uczestnictwa w promocji, czyli kiedy możesz wziąć w niej udział Sprzedaż premiową kierujemy do osób fizycznych, które między 01.04.2022 a 31.05.2022 spełnią wszystkie poniższe warunki:

 1. skończyły 18lat,

 2. zawrą z bankiem umowę o kartę

 3. nie wypowiedzą Umowy o Kartę kredytową ani nie odstąpią od niej przynajmniej do 31.05.2022

 4. od 1.01.2021 do 01.04.2022 nie były stroną umowy o jakąkolwiek kartę kredytową z BNP Paribas,

 5. nie są zatrudnione przez nasz bank ani Spółki grupy na podstawie umowy o pracę ani nie świadczą na rzecz banku lub Spółek grupy usług na podstawie umowy cywilnoprawnej,

 6. nie złożą sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych – ten warunek musi być spełniony do czasu odbioru wszystkich Nagród.

 Jak odebrać nagrodę 350 zł ?

  1. W dniu odbioru Nagrody musisz być stroną ważnej Umowy o Kartę kredytową.

  2. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani nagrodę rzeczową.

  3. Jako Uczestnikowi przysługuje Ci jedno Zwolnienie z 12 opłat (dla umów o kartę Mastercard Standard i Gold), do trzech Kart podarunkowych o wartości 100 zł oraz jedna karta podarunkowa o wartości 50 zł. Nieważne, ile Umów o Kartę kredytową zawrzesz.

  4. Wystarczy, że spełnisz warunki z rozdziału III, aby otrzymać Zwolnienie z 12opłat.

  5. Zwolnienie z pierwszej rocznej opłaty dla karty Visa Platinum uregulowane jest w Taryfie prowizji i opłat dotyczących karty kredytowej Visa Platinum.

  6. Kartę podarunkową o wartości 100 zł otrzymasz za każdy z pierwszych pełnych trzech miesięcy kalendarzowych po zawarciu z nami Umowy o Kartę kredytową, jeśli w danym miesiącu:

   1. spełnisz wszystkie warunki z rozdziału III,

   2. wykonasz Transakcje Kartą kredytową na łączną kwotę co najmniej 1 000zł.

  7. Aby otrzymać dodatkowe 50 zł należy dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł do 31.05.2022 r. 
  8. Nagrodę należy odebrać rejestrując się na stronie MamBonus

Karta kredytowa MasterCard

 • odnawialny limit do 30 000 zł
 • do 56 dni bez odsetek
 • automatyczna spłata zadłużenia
 • program Mam Bonus

Przykład reprezentatywny

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 22,13%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 504 zł, oprocentowanie zmienne 16% w skali roku, całkowity koszt kredytu 504 zł, (w tym: odsetki 396 zł, miesięczna opłata za kartę 9 zł), 11 miesięcznych rat równych w wysokości po 375,38 zł, 12 rata w wysokości 374,82 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.04.2022 r