Zamów kartę kredytową i odbierz telefon vivo Y11s

Karta kredytowa Citibanku ze smartfonem vivo Y11s w promocji 

Niedawno wystartowała promocja karty kredytowej Citi Simplicity, w której zyskać można nagrodę w postaci smartfonu vivo Y11s.  Nagroda jest warta około 499 zł. Nagrodę zawsze można sprzedać i zyskać gotówkę. Aby wziąć udział w promocji należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, zalogować się minimum jeden raz do aplikacji mobilnej oraz do końca trzeciego miesiąca następującego po zawarciu umowy dokonać transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości 1000 zł. Do promocji można przystąpić do 22.11.2021 r. 

 

„Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity, otrzymaj telefon Vivo oraz zwrot opłaty rocznej na korzystnych warunkach”

 

Organizator

1.    Organizatorem Oferty „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity, otrzymaj telefon Vivo oraz zwrot opłaty rocznej na korzystnych warunkach” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 20.09.2021 r. do 22.11.2021 Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej prowadzonej na stronie

 

Warunki Oferty

3.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które spełnią poniższe warunki:

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity na stronie internetowej 

b)    na podstawie wniosku, złożonego zgodnie z pkt a), zawrą z Bankiem umowę o Kartę  i za pomocą aplikacji Citi Mobile aktywują Kartę,

c)    w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody

Jeśli dostarczony dokument dochodowy nie będzie wystarczający do potwierdzenia zdolności kredytowej Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć, na prośbę Banku, dodatkowe dokumenty dochodowe

d)    nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę zalogują się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile (poza aktywacją Karty),

e)    nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) dokonają Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.) o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN, które spełnią poniższe kryteria:

    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

    nie będą to Transakcje zwrócone

4.    Z Oferty wyłączone/eni są:

    osoby, które od 1 stycznia 2020 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,

    osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,

    osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,

    osoby będące pracownikami Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,

    członkowie władz Banku,

    osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Oferty – pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących    z Bankiem przy organizacji Oferty, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,

    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagrody

5.    („Nagroda 1”):

a)    Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 3 a, b, c, d, e powyżej, otrzyma telefon Vivo Y11s o wartości 499 zł brutto („Nagroda 1”).

b)    Nagroda 1 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

c)    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez  Bank poprzez wysłanie wiadomości   w serwisie bankowości internetowej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

d)    Nagroda  1 zostanie wysłana na adres korespondencyjny najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej     o spełnieniu warunków.

e)    Nagrody 1 będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

f)    Nagroda 1 objęta jest 27 miesięczną gwarancją producenta od daty produkcji, realizowaną na podstawie numeru IMEI urządzenia. Wszystkie pytania dotyczące warunków gwarancji producenta najlepiej kierować do VP Tech Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszaw lub pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

g)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 1

6.    („Nagroda 2”):

a)    Dodatkowo każdy Uczestnik, który przez 2 do maksymalnie 13 okresów rozliczeniowych, począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego, następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokona Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.) na łączną kwotę min 300 zł, które spełnią kryteria, zawarte w pkt 3 e), otrzyma zwrot miesięcznej kwoty „Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty  kredytowej  będącej Kartą główną” oraz  miesięczną kwotę  „Opłaty rocznej     za wydanie karty płatniczej będącej Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą dodatkową” za maksymalnie     12 okresów rozliczeniowych. Następnie opłaty wskazane powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji,

b)    Zwrot zostanie dokonany w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki do przyznania Nagrody 2.

c)    Brak spełnienia warunków w jednym z okresów rozliczeniowych nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny okres rozliczeniowy.

d)        Informacja o kwocie zwrotu na rachunek Karty dostępna będzie na Wyciągu. Kwota zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej, naliczanej w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł.

e)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 2

 

Charakterystyka smartfonu vivo Y11s

  • wyświetlacz o wielkości 6,51 cala
  • dwa obiektywy 13 MP i 2 MP zlokalizowane na tyle obudowy oraz przednia kamera rozdzielczości  8 MP
  • pojemna bateria 5000 mAh
  • czytnik linii papilarnych zlokalizowanych z boku obudowy
  • wyświetlacz odfiltrujący niebieskie światło 

Jak się starać o kartę kredytową BP ? 

 Minimalne warunki do ubieganie się o wydanie karty kredytowej

  • wiek 18 lat, dochód minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie - 3 miesiące
  • dla firm wiek minimum 18 lat, działalność gospodarcza minimum 2 lata, dochód netto - minimum 2500 zł