Zamów kartę kredytową w Citibank - BP Motokarta i zyskaj zwrot do 1020 zł

Odbierz do 1020 zł z kartą kredytową Citibank BP Motokarta

Zamawiając kartę kredytową Citibank - BP Motokarta można zyskać dwie nagrody w wysokości 300 zł do wykorzystania na stacjach paliw BP oraz zwrot za zakupy i transakcje dokonywane na stacjach paliw BP do 720 zł.  Motokarta została uhonorowana i nagrodzona w plebiscytach finansowych. Jest to obecnie najlepsza i najtańsza karta kredytowa na rynku. Na tą promocję powinni zwrócić uwagę przede wszystkim kierowcy oraz osoby dojeżdżające do pracy autem. Warto otrzymać zwrot za tankowanie paliwa. 

Dlaczego warto mieć Motokartę ?  

  • nie płacisz za wydanie i obsługę karty głównej (RRSO:7,44%)
  • możesz zyskać nawet 720 zł w ciągu trzech lat zwrotu (płać za zakupy minimum 500 zł, w tym 250 zł na stacjach BP, a otrzymasz w każdym cyklu rozliczeniowym 20 zł. Jeśli będziesz spełniał ten warunek to przez trzy lata możesz zyskać 720 zł)
  • możesz zyskać voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na stacjach z logo BP

 

Jak się starać o kartę kredytową BP ? 

 Minimalne warunki do ubieganie się o wydanie karty kredytowej

  • wiek 18 lat, dochód minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie - 3 miesiące
  • dla firm wiek minimum 18 lat, działalność gospodarcza minimum 2 lata, dochód netto - minimum 2500 zł 

Karta kredytowa Citibank BP Motokarta

  • okres bez odsetkowy do 56 dni
  • 0 zł za powiadomienia sms
  • możesz rozłożyć na raty każdy zakup powyżej 100 zł 
  • płacisz wygodnie z telefonem z Apple Pay i Google Pay

 

„Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank-BP MOTOKARTA i zdobądź 300 zł do BP”

Organizator

1.    Organizatorem Oferty ”Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank-BP MOTOKARTA i zdobądź 300 zł do BP” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 24.08.2021 do 24.09.2021 r 

3.    Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej

Warunki Oferty

4.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które spełnią poniższe warunki:

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank-BP Motokarta („Karta”) na stronie internetowej https://www.citibank.pl/karty-kredytowe/oferty-specjalne/karta300bp-lp/

b)    na podstawie złożonego wniosku zawrą z Bankiem umowę o Kartę Kredytową Citibank – BP Motokarta  i za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile, aktywują Kartę,

c)    w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody 

Jeśli dostarczony dokument dochodowy nie będzie wystarczający do potwierdzenia zdolności kredytowej Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć, na prośbę Banku, dodatkowe dokumenty dochodowe

d)    nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę zalogują się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile,

e)    nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) dokonają Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.) o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN, które spełnią poniższe kryteria:

    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

    nie będą to Transakcje zwrócone.

5.    Z Oferty wyłączone/eni są:

    osoby, które od 1 stycznia 2020 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,

    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagrody

6. 

a)    Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 powyżej, otrzyma nagrodę w postaci Karty paliwowej BP SuperCard o wartości 300 zł („Nagroda”), do wykorzystania na stacjach benzynowych oznaczonych logo sieci BP w Polsce.

b)    Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

c)    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

d)    Nagroda zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny najpóźniej do 60 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wiadomości informującej o spełnieniu warunków.

e)    Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

f)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

Karta paliwowa

7.    Karta paliwowa zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny, najpóźniej do końca drugiego miesiąca następującego od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków Oferty, o której mowa w pkt 6 powyżej.

8.    Aby móc zrealizować Kartę paliwową, Uczestnik przed rozpoczęciem przystąpienia do zapłaty za towary i usługi, powinien poinformować kasjera stacji oznaczonej logo sieci BP w Polsce, że posiada Kartę paliwową i chciałby jej użyć w celu realizacji płatności.

9.    Termin ważności Karty paliwowej wynosi 24 miesiące od dnia przekazania informacji o przyznaniu Nagrody, o której mowa w pkt 6 c powyżej. Po tym terminie środki z Karty paliwowej nie będą mogły być wykorzystane.

10.    Karta paliwowa może być wykorzystywana wielokrotnie do maksymalnej wartości do wydania 300 zł.

11.    Nie ma możliwości wydania reszty w gotówce z Karty paliwowej. Jeśli wartość towaru lub usługi jest wyższa od wartości Karty paliwowej, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie.

12.    Szczegółowe zasady realizacji zakupów z wykorzystaniem Karty paliwowej są określone przez jego wystawcę i dostępne w regulaminie na stronie internetowej https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/karty_podarunkowe_bp_supercard/karty_podarunkowe_regulamin.html

13.    W przypadku dokonania zwrotu towaru lub odstąpienia od usługi nabytej przy użyciu Karty paliwowej, środki za zwracany towar lub usługę Uczestnik otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar, tj. część płatności dokonana przy użyciu Karty paliwowej zostanie zwrócona na tę Kartę paliwową lub zgodnie z zasadami Regulaminu BP zostanie wydana nowa karta.

 

„Zdobądź do 720 zł z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta- Edycja V” 

 

Organizator

1.    Organizatorem Oferty „Zdobądź do 720 zł z Kartą Kredytową Citibank-BP Motokarta- Edycja V” („Oferta”) jest Bank Handlowy  w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, 

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 08.07.2021 r. do 11.10.2021 roku 

 

Warunki Oferty

3.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które:

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty złożą wniosek o Kartę Kredytową Citibank-BP Motokarta, a następnie na jego podstawie zawrą z Bankiem Umowę o Kartę Kredytową Citibank -BP Motokarta  oraz

b)    w każdym pełnym okresie rozliczeniowym następującym po zawarciu Umowy o Kartę, dokonają Kartą Transakcji bezgotówkowych, w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., które spełnią następujące kryteria:

    ich łączna wartość będzie wynosiła 500 zł, przy czym Transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 250 zł muszą być dokonane na stacjach benzynowych oznaczonych logo sieci BP w Polsce. Do wskazanych powyżej kwot wliczane są także Transakcje bezgotówkowe dokonane przez Użytkownika Karty dodatkowej oraz Transakcje bezgotówkowe dokonane Nośnikiem Zbliżeniowym,

    nie będą Transakcjami szczególnymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

    nie będą transakcjami zwróconymi

c)    w przeciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody („Dokument Dochodowy”), zgodnie z listą wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych:

przy czym, jeśli dostarczony Dokument Dochodowy nie będzie wystarczający do potwierdzenia zadeklarowanych na wniosku  o wydanie Karty dochodów, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć, na prośbę Banku, dodatkowe Dokumenty Dochodowe.

4.    Z Oferty wyłączone/eni są:

a)    osoby, które od 31 grudnia 2019 r. posiadają dowolną Kartę Kredytową Citibank,

b)    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

c)    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagroda

5.    Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w pkt 3 lit a) - c) i nie będzie osobą określoną w punkcie 4 otrzyma w każdym okresie rozliczeniowym tj. w pełnym miesięcznym okresie, za który wystawiany jest wyciąg z Karty („Okres rozliczeniowy”), jednak nie dłużej niż przez 36 pełnych Okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie na niej widoczna), Nagrodę, zwrot na Kartę, w wysokości 20 zł – maksymalnie 720 zł („Nagroda 1”) ,

6.    Każdy Uczestnik, który spełni warunku z pkt 3 lit a) i b) i nie będzie osobą określoną w punkcie 4 otrzyma w każdym Okresie rozliczeniowym, jednak nie dłużej niż przez 30 pełnych Okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie na niej widoczna), Nagrodę w wysokości 20 zł – maksymalnie 600 zł. („Nagroda 2”).

7.    Przyznane nagrody będą widoczne w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online.

8.    Najwcześniej trzy dni robocze po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym Uczestnik, który spełnił warunek opisany w punkcie 3 lit. b) może zlecić w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online odbiór Nagrody w postaci zaksięgowania środków na Rachunku Karty . Nagroda zostanie zaksięgowana na Rachunku Karty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zlecenia zaksięgowania środków na Rachunku Karty przez Uczestnika.

9.    Uczestnik może również sumować miesięczne zlecenia Nagród z zastrzeżeniem, że:

a)    zlecanie ich odbioru możliwe jest przez maksymalnie 13 okresów rozliczeniowych następujących od daty ich przyznania i dostępności w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy o Kartę odbiór możliwy jest do końca trwania okresu wypowiedzenia oraz

b)    w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych następujących od zawarcia Umowy o Kartę, kwota zasilenia Rachunku Karty może wynieść dla Uczestnika maksymalnie 240 zł.

10.    Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za Okres rozliczeniowy, w którym warunek Oferty opisany w punkcie 3 lit. b) został spełniony.

11.    Brak spełnienia warunku opisanego w punkcie 3 lit. b) niezbędnego do otrzymania Nagrody w jednym z Okresów rozliczeniowych, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za kolejny Okres rozliczeniowy.

12.    Informacja o kwocie Nagrody przekazanej na Rachunek Karty dostępna będzie na Wyciągu. Kwota Nagrody pomniejszy kwotę  zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na Rachunku Karty. W przypadku powstania lub zwiększenia nadpłaty na Rachunku Karty spowodowanej przekazaniem Nagrody, opłata z tytułu obsługi nadpłaty na Rachunku Karty określona w Tabeli Opłat i Prowizji Kart Kredytowych nie zostanie naliczona.

Przykład reprezentatywny

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Motokarta-BP. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,44% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14000 zł, całkowita kwota do zapłaty 14551,99 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 551,99 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 551,99 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 1212,67 zł.