Podpisz umowę o prowadzenie karty kredytowej w BNP Paribas i zyskaj 500 zł do wydania na Allegro

Do końca września 2021 r. trwa promocja: ,,Do 500 zł do Allegro z kartą kredytową". Aby zyskać nagrodę w postaci e-kodów do wydania na Allegro należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej oraz przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 1000 zł w każdym z tych miesięcy. Aby odebrać nagrodę należy zarejestrować się na stronie www.mamBONUS.pl

Regulamin promocji: ,,Do 500 zł do Allegro z kartą kredytową"

  • promocja trwa do 30.09.2021 r. 

Nagrody w promocji - karta podarunkowa do Allegro oraz zwolnienie z opłaty

 

 Nagroda    Nr  1.     - Karta podarunkowa na zakupy Allegro  o wartości 100 PLN dla Klientów indywidualnych ważna do 31.12.2022 r. Zasady użytkowania Karty podarunkowej określa „Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro” dostępny na stronie: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych- serwisu-allegro-4GDAboO2OFR

 Nagroda Nr 2. Zwolnienie Uczestnika z obowiązku ponoszenia pierwszych dwunastu miesięcznych opłat za korzystanie z Karty głównej wydaną w związku z zawarciem przez niego Umowy w Okresie Sprzedaży Premiowej, w pierwszym roku obowiązywania tej umowy.

 

Warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej

 

Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które spełniają w Okresie Sprzedaży Premiowej łącznie wszystkie następujące warunki:

1)    Zawrą z bankiem umowę o prowadzenie karty kredytowej

2)   Umowa nie zostanie rozwiązana w czasie trwania okresu sprzedaży premiowej, ani nie zostanie wypowiedziana lub uczestnik nie odstąpi od niej do końca okresu sprzedaży premiowej;

3)    W okresie od 01.12.2019 roku do dnia rozpoczęcia okresu sprzedaży premiowej uczestnik promocji nie posiadał umowy o kartę kredytową w banku w BNP 

4)    Nie są zatrudnieni przez Bank lub Spółki Grupy na podstawie umowy o pracę ani nie świadczą Bankowi usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 Zasady Sprzedaży Premiowej

 

1.    Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę nr 2 i maksymalnie 5 Nagród nr 1 niezależnie od liczby zawartych Umów o Kartę.

2.    Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Nagrody nr 2 jest spełnienie wszystkich warunków opisanych powyżej. (warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej)

3.    Uczestnik otrzyma po jednej Nagrodzie nr 1 za każdy miesiąc, spośród pierwszych 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, w którym spełni wszystkie warunki opisane wyżej , i w którym dokona jednej lub więcej Transakcji Kartą o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN w danym miesiącu kalendarzowym.

4.    Nagroda nr 1 ani Nagroda nr 2 nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrodę rzeczową.

5.    Odebranie każdej z Nagród nr 1 będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od udostępnienia danej Nagrody.

Nagroda za każdy miesiąc, o którym mowa powyżej zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl, w ciągu 60 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, za który Nagroda przysługuje, pod warunkiem spełnienia wszystkich wyżej opisanych warunków . Warunkiem odbioru każdej z Nagród jest posiadanie obowiązującej Umowy o Kartę na dzień jej odbioru.

6.    W celu zarejestrowania się na stronie www.mambonus.pl konieczny jest identyfikator klienta (numer nadawany przez Bank) oraz 8 pierwszych cyfr numeru PESEL oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu mamBONUS. Identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu lub może zostać podany przez konsultanta Centrum Telefonicznego Banku. W trakcie rejestracji należy utworzyć swój identyfikator (login – adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony internetowej.

 * Za Transakcje Kartą nie są uznawane następujące transakcje:

1)    zwrócone lub sporne,

2)    przeznaczone na spłatę zadłużenia w innym banku,

3)    polegające na zasilaniu środkami pieniężnymi instrumentów płatniczych lub rachunków płatniczych lub innych instrumentów/rachunków, których posiadaczem jest Uczestnik lub inny podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący dostawcą towarów lub usług w ramach tej transakcji lub podmiot pośredniczący w dokonaniu transakcji na rzecz właściwych dostawców towarów lub usług za które odbywa się płatność w ramach tej transakcji lub podmiot, który świadczy usługi w zakresie przechowywania środków pieniężnych klientów, w szczególności używanych w celu dokonania płatności za towary lub usługi u właściwych dostawców towarów lub usług (np. transakcje dokonane za pomocą usługi portfela elektronicznego, dostarczanej przez dostawcę lub pośrednika będącego osobą trzecią, wszelkie transakcje kwalifikowane jako przekazy pieniężne czy zakłady - w tym kupony loteryjne, żetony do gier kasynowych).

 Przykład reprezentatywny 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,14%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 283,78 zł, oprocentowanie zmienne 7,2%, całkowity koszt kredytu 283,78 zł, (w tym: odsetki 175,78 zł, miesięczna opłata za kartę 9 zł), 11 miesięcznych rat równych w wysokości po 356,99 zł, 12 rata w wysokości 356,89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2021 r.

 

 

Karta kredytowa MasterCard Standard

  • odnawialny limit do 30 000 zł
  • do 56 dni bez odsetek
  • płatności mobilne Apple Pay i Google Pay
  • automatyczna spłata 
  • program mamBONUS
  • RRSO: 12,14% 

 Jak odebrać nagrodę i zyskać 500 zł na Allegro ? 

  • Załóż kartę kredytową (MasterCard Standard lub MasterCard Gold, musi to być Twoja pierwsza karta kredytowa w BNP Paribas od 01.12.2019 r.)
  • Wykonaj transakcję - dokonaj transakcji kartą na łączną kwotę 1000 zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych po zawarciu umowy
  • Odbierz e-kod - zarejestruj się na stronie www.mamBONUS.pl i odbierz e-kody na zakupy do Allegro

 

Comments powered by CComment