Zamów kartę kredytową w Citibanku i odbierz telefon Xiaomi Redmi 9

Zamów kartę kredytową w Citibanku i odbierz telefon Xiaomi Redmi 9

W promocji karty kredytowej Citi Simplicity zyskać można telefon Xiaomi Redmi 9 o wartości około 649 zł. Aby zyskać nagrodę należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, zalogować się minimum jeden raz do aplikacji mobilnej oraz dokonać transakcji na łączną kwotę 1000 zł do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę. Do promocji można przystąpić do 31.07.2021 r. 

Regulamin oferty: ,,Karta Kredytowa Citi Simplicity z telefonem Xiaomi Redmi 9"

 • oferta obowiązuje do 31.07.2021 r. 

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią poniższe warunki:

a) w okresie obowiązywania oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej karty kredytowej Citibank Citi Simplicity na dedykowanej stronie promocji

b) na podstawie złożonego wniosku zawrą z bankiem umowę o kartę i za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile aktywują kartę

c) w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie karty, dostarczą wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody, jeżeli dostarczony dokument nie będzie wystarczył do potwierdzenia zdolności kredytowej uczestnika, uczestnik będzie zobowiązany do dostarczyć na prośbę banku dodatkowe dokumenty 

d) nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, zalogują się przy najmniej jeden raz do aplikacji mobilnej banku

e) przez 1 do maksymalnie 12 kolejnych miesięcy okresów rozliczeniowych tj. w pełnym miesięcznym okresie, za który wystawiony jest wyciąg z karty począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, dokonają kartą lub nośnikiem zbliżeniowym, lub uczestnik dokona kartą dodatkową wydaną do karty transakcji na łączną kwotę min. 300 zł w co najmniej jednym ze wskazanych okresów rozliczeniowych, które spełnią następujące kryteria:

- będą to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego

- nie będą to transakcje szczególne w rozumieniu regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego

- nie będą to transakcje zwrócone

f) nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonają transakcji o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł 

g) każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę

Z oferty wyłączone są osoby:

 • osoby, które od 01.01.2020 r. posiadały w banku główną kartę kredytową 
 • osoby ze statusem dewizowym nierezydenta 
 • obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych

 Nagroda nr 1

a) w przypadku każdego uczestnika, który spełni wyżej opisane warunki bank zwróci miesięczną kwotę opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej kartą główną oraz miesięczną kwotę opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej kartą główną oraz kartą dodatkową za maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych, w których spełnione zostały warunki (a,b,c,d,e) począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę.

b) zwrot zostanie dokonany w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki przyznania nagrody

c) brak spełnienia warunków w jednym z okresów rozliczeniowych nie pozbawia uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny okres rozliczeniowy

d) informacje o zwrocie dostępna będzie na wyciągu

Nagroda nr 2

a) Każdy uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone (a,b,c,d,e,f) otrzyma telefon Xiaomi Redmi 9 3GB+32 GB w kolorze Carbon Grey, o wartości 649 zł

b) Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna

c) O spełnieniu warunków przyznania nagrody 2, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty

d) Nagroda 2 zostanie wysłana na podany przez uczestnika adres korespondencyjny, najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania przez uczestnika wiadomości o przyznaniu nagrody

e) Uczestnik nie ma wpływu na kolor nagrody nr 2

f) Nagrody nr 2 będzie przekazana wyłącznie w postaci określonej w regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową

g) Nagroda nr 2 objęta jest gwarancją producenta, realizowaną na podstawie numeru IMEI urządzenia, pytania związane z reklamacją należy składać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do ROLV Group, ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków

 

Minimalne wymagania do ubiegania się o kartę kredytową

Osoba fizyczna

 • wiek - minimum 18 lat
 • dochód netto - minimum 1200 zł
 • zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce

Działalność gospodarcza

 • wiek - minimum 18 lat
 • dochód netto - minimum 2500 zł
 • działalność gospodarcza min. 2 lata

 

 

Jak odebrać nagrodę na powitanie - smartfon Xiaomi Redmi 9 3GB+32GB ? 

 • Skorzystaj z możliwości samodzielnego złożenia wniosku o kartę kredytową. Pamiętaj o konieczności dostarczenia dokumentów dochodowych – więcej informacji na ten temat znajdziesz w Regulaminie.

 • Krok 2
   
  Zaloguj się do Citi Mobile​

  Zaloguj się min. 1 raz za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

 • Krok 3
   
  Płać kartą za codzienne zakupy – wydaj 1000 zł

  Dokonaj transakcji swoją nową kartą o łącznej wartości min. 1000 zł do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

 • Krok 4
   
  Odbierz nagrodę – Xiaomi Redmi 9 3GB+32GB

  Telefon zostanie wysłany do Ciebie najpóźniej do 60 dni od momentu, w którym otrzymasz informację o spełnieniu warunków oferty.