Odbierz do 300 zł do sieci Biedronka w promocji karty kredytowej Impresja w Bank Millennium 

W Bank Millennium trwa promocja karty kredytowej Impresja. W promocji za dokonanie transakcji bezgotówkowych zyskać można 6 e-kodów o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. Dodatkowo posiadacz karty kredytowej jest zwolniony z opłaty miesięcznej za posiadanie karty kredytowej pod warunkiem, że dokona minimum jednej płatności bezgotówkowej w ciągu miesiąca. Warunek ten obowiązuje przez 12 miesięcy od podpisania umowy o kartę kredytową. 

Regulamin promocji: ,,Wiosna z kartą kredytową Millennium"

 • promocja trwa do 31.05.2021 r.
 • promocją objęta jest karta kredytowa Millennium Mastercard Impresja
 • promocja obejmuje wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania promocji złożą wniosek kredytowy lub wniosek kontaktowy o wydanie głównej karty kredytowej oraz podpiszą umowę o kartę kredytową
 • decydujące znaczenie dla uwzględnienia udziału uczestnika w promocji ma data złożenia wniosku
 • wniosek o kartę można złożyć w placówkach banku, w millenecie, aplikacji mobilnej bądź telemillennium
 • klient w ramach promocji może otworzyć tylko jedną kartę kredytową, karty dodatkowe nie są objęte promocją
 • z promocji wykluczone są osoby, które w okresie od 01.01.2019 r. posiadali lub posiadają jakąkolwiek inna główną kartę kredytową w banku lub byli w trakcie procesowania w banku dyspozycji dotyczącej rezygnacji z jakiejkolwiek głównej karty kredytowej banku

Zasady promocji

 • uczestnik promocji, który podpiszę umowę o kartę zostaje zwolniony z opłaty miesięcznej za obsługę karty w każdym z kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, w którym dokonał minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą, przy czym okres 12 miesięcy rozpoczyna się od daty wydania karty, po upływie tego okresu uczestnika obowiązują zasady i warunki ponoszenia opłaty miesięcznej za kartę wskazane w cenniku usług

Nagroda oraz zasady jej otrzymania

 • nagrodę stanowi e-kod do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka w formie kodu, o wartości 50 zł
 • jeden uczestnik może otrzymać w trakcie trwania promocji sześć nagród, o łącznej wartości 300 zł
 • e-kod jest ważny 12 miesięcy
 • zasady korzystania z e-kodu określa regulamin: ,,e-kodów" dostępny na stronie sieci Biedronka (karty podarunkowe dla klienta)

Nagroda przysługuje po spełnieniu niżej opisanych warunków:

 • w czasie trwania promocji złożenie w millenecie lub aplikacji mobilnej: a) wniosku kredytowego (jeśli uczestnik ma udostępnioną dedykowaną ofertę karty kredytowej w tym kanale) lub b) wniosku kontaktowego o kartę (w millnecie zakładka karta lub po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej; zakładka kontakt/zamów rozmowę - należy wybrać kartę kredytową)
 • zawarcie umowy o tę kartę z limitem minimum 3000 zł 
 • wyrażenie wszelkich zgód marketingowych najpóźniej w momencie zawierania umowy o kartę

Uczestnik może otrzymać nagrodę za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym dokona kartą transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę: 350 zł - w tym opcjonalnie również za pomocą płatności BLIK powiązanych z rachunkiem karty kredytowej. 

Dla kart wydanych na podstawie wniosków złożonych w kwietniu 2021 r. 

a) I miesiąc: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r.

b) II miesiąc: 01.06.2021 r. - 30.06.2021 r. 

c) III miesiąc: 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r. 

d) IV miesiąc: 01.08.2021 r. - 31.08.2021 r.

e) V miesiąc: 01.09.2021 r. - 30.09.2021 r. 

f) VI miesiąc: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r. 

Dla kart wydanych na podstawie wniosków złożonych w maju 2021 r.

a) I miesiąc: 01.06.2021 r. - 30.06.2021 r. 

b) II miesiąc: 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.

c) III miesiąc: 01.08.2021 r. - 31.08.2021 r. 

d) IV miesiąc: 01.09.2021 r. - 30.09.2021 r. 

e) V miesiąc: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r. 

f) VI miesiąc: 01.11.2021 r. - 30.11.2021 r. 

Promocją nie są objęte transakcje, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, odrzucone bądź nieautoryzowane. 

Niespełnienie warunku transakcyjnego w jednym z okresów nie dyskwalifikuje uczestnika z możliwości otrzymania nagrody za okresy, w których spełni warunek transakcyjny.

Do otrzymania nagrody uprawnionych będzie 10 000 wniosków, ale nie dłużej niż do 31.05.2021 r. 

 Zasady otrzymania nagrody w postaci e-kodów o wartości 50 zł do sieci Biedronka

W momencie dostarczenia nagrody uczestnik musi być posiadaczek karty, o którą wnioskował w trakcie trwania promocji. Umowa karty kredytowej nie może być w okresie wypowiedzenia. Nagroda zostanie dostarczona najpóźniej do końca miesiąca następującego po danym miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunek transakcyjny. Nagroda zostanie dostarczona przez wiadomość sms przesłaną na numer telefonu uczestnika wskazany jako numer do kontaktu z bankiem. 

Przykład reprezentatywny karty kredytowej w Bank Millennium 

Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej Millennium Visa/Mastercard Impresja: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,01%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 4 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 4 271,23 zł, oprocentowanie zmienne 7,2%, całkowity koszt kredytu: 271,23 zł (w tym: suma opłat miesięcznych za obsługę karty kredytowej 87,89 zł, odsetki 183,34 zł), przy założeniu, że przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości w trybie transakcji bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 355,93 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Opłata za kartę kredytową w wysokości: 7,99 zł nie jest naliczana pod warunkiem dokonania minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu. 

Comments powered by CComment