Zamów kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk i zgarnij 800 zł bonusu

Zamów kartę Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" i odbierz bonus do 800 zł 

W promocji karty kredytowej Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" bądź Visa Platinum zyskać można bonus do 800 zł. Bonus jest wypłacany miedzy innymi za dokonane transakcje bezgotówkowe, kartę dodatkową, czy usługę Fast Cash. Dodatkowo w promocji opłata za obsługę karty w pierwszym roku wynosi 0 zł. RRSO karty wynosi 9,10%. Karta Visa jest jedną z najtańszych kart kredytowych. Warunki do jej otrzymania nie są wygórowane wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz dochód w wysokości 650 zł. Do akcji można przystąpić do 31.07.2021 r. 

Regulamin promocji: ,,800 zł z kartą kredytową Visa - III edycja"

 • do promocji można przystąpić do 31.07.2021 r.
 • Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
 • Aby przystąpić do promocji konieczne jest spełnienie następujących warunków: 
 • a) złożenie wniosku o wydanie głównej karty kredytowej Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo Visa Platinum (dot. klientów, którzy nie posiadali ani karty kredytowej Visa Silver ,,Akcja Pajacyk", ani karty kredytowej Visa Platinum na dzień 31.01.2021 r.) 
 • b) uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej
 • c) zawarcie umowy o głową kartę kredytową Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo kartę kredytową Visa Platinum
 • d) wyrażenie wszelkich zgód marketingowych

Zasady promocji

Uczestnik ma możliwość w promocji uzyskać takie nagrody jak:

 • do 600 zł za płatności wykonane kartą kredytową Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo Visa Platinum (główną bądź dodatkową) - przez 12 miesięcy
 • 100 zł za zawarcie umowy o kartę dodatkową: ,,Visa Silver" ,,Akcja Pajacyk" albo kartę dodatkową Visa Platinum (wydaną do rachunku głównej karty kredytowej objętej niniejszą promocją: Visa Silver albo Visa Platinum
 • 100 zł za skorzystanie z usługi Fast Cash

Nagrody wypłacane są na rachunek głównej karty kredytowej Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo Visa Platinum - pod warunkiem obowiązywania w okresie trwania promocji umowy o główną kartę kredytową Visa Silver ,,Akcji Pajacyk" albo Visa Platinum. 

Nagroda za płatności 

Nagroda za płatności wynosi wynosi 1% sumy ich wartości, jednak nie więcej niż 50 zł miesięcznie, tj. maksymalnie 600 zł rocznie.

Do płatności bank zalicza płatność kartą kredytową Visa Silver ,,Akcji Pajacyk" albo Visa Platinum (główną lub dodatkową) w punkcie handlowo-usługowym lub w internecie z wykorzystaniem danych karty, stanowiącą zapłatę za nabywane towary i usługi. Wyjątek stanowią:

 • płatności w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna (transakcje quasicash)
 • płatności w punktach posiadających następujące kody kategorii akceptanta: 4829, 6012, 6051, 6211, oraz 8999 o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna
 • płatności u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie np. Revout, DiPocket

Bank identyfikuje transakcje bezgotówkowe objęte promocją przez kody kategorii akceptanta nadawane przez agenta rozliczeniowego na podstawie klasyfikacji działalności gospodarczej akceptanta.

Nagroda za płatności będzie przyznawana przez 12 miesięcy następujących po sobie miesięcy kalendarzowych zaczynając od daty zawarcia umowy o główną kartę kredytową Visa Silver ,,Akcji Pajacyk" albo Visa Platinum. 

 

Nagrody będą przyznawane za płatności wykonane przy użyciu karty głównej lub dodatkowej, które zostały wydane do rachunku karty kredytowej objętej niniejszą promocją. Jest obliczana w cyklach miesięcznych, według daty wykonania płatności.

Rozwiązanie lub wypowiedzenie dyspozycji wypowiedzenia umowy o kartę dodatkową nie powoduje utraty prawa do otrzymania nagrody za płatności wykonane kartą główną. 

Odwołanie danej płatności powoduje umniejszenie wartości sumy płatności w miesiącu, w którym następuje odwołanie. 

Brak spełnienia warunków uprawniających do otrzymania nagrody za płatności w jednym z miesięcy nie powoduje braku możliwości otrzymania nagród za płatności w kolejnych miesiącach w okresie trwania promocji.

Wypłata nagrody za płatności za dany miesiąc, następuje najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu dokonania płatności kartą kredytową Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo Visa Platinum w postaci uznania rachunku karty kredytowej klienta objętej niniejszą promocją. 

Informacje o wysokości wypłaconej nagrody znajdować się będą w historii transakcji oraz w zestawieniu operacji. 

100 zł za kartę dodatkową 

Nagroda za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo kartą dodatkową Visa Platinum (wydaną do rachunku głównej karty kredytowej objętej niniejszą promocją) wynosi 100 zł. Jest to nagroda jednorazowa. Na wysokość nagrody nie ma wpływu ilość kart dodatkowych. 

Umowę o kartę dodatkową Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo kartą dodatkową Visa Platinum należy zawrzeć do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o główną kartę kredytową objętą niniejszą promocją.

Nagroda za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver ,,Akcja Pajacyk" albo kartę dodatkową Visa Platinum - wypłacana jest do końca listopada 2021 r. pod warunkiem braku rozwiązania umowy o jej prowadzenie do 30.09.2021 r. 

100 zł za usługę Fast Cash

Nagroda za skorzystanie z usługi Fast Cash w kwocie min. 1000 zł wynosi 100 zł. Jest to nagroda jednorazowa. 

Z usługi tej można skorzystać jedynie przy składaniu wniosek o nową główną kartę kredytową. 

Minimalna kwota przelewu dot. usługi Fast Cash wynosi tysiąc złotych. Za przelewy w niższej kwocie nagroda nie przysługuje.

Przelewy wykonywane samodzielnie przez uczestników (tj. po złożeniu wniosku o nową kartę kredytową) z limitu karty kredytowej nie są usługą Fast Cash i nie będą uwzględniane w tej promocji.

Nagroda za skorzystanie z usługi Fast Cash jest wypłacane do końca listopada 2021 r. 

Usługa Fast Cash oznacza usługę, która pozwala na korzystanie z pieniędzy na koncie jeszcze przed otrzymaniem karty kredytowej. W chwili składania wniosku o główną kartę kredytową, klient może zlecić przelew z limitu karty kredytowej na rachunek osobisty, warto skorzystać z tej promocji. Doradcy banku bywają cwani i oferują często mniejszy limit w wysokości 500 zł, a nie przelew w wysokości 1000 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w wysokości 100 zł. 

Dlaczego warto posiadać kartę kredytową Visa ?

 • kupujesz teraz, płacisz później - Z limitu kredytowego na karcie korzystasz bez odsetek do 54 dni (nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów)
 • zwrot za zakupy - Płacisz kartą Visa u partnerów programu Visa Oferty i otrzymujesz zwrot pieniędzy
 • zakupy na raty - Możesz rozłożyć zakupy i przelewy z karty na wygodne i nisko oprocentowane raty w usłudze Ratio w Santander internet, aplikacji Santander mobile lub przez infolinię
 • Zamów dodatkową kartę kredytową dla bliskiej osoby (np. dla dziecka powyżej 13 roku życia, żony lub męża).
 • płacisz kartą w telefonie lub zegarku 
 • zamawiasz karty dodatkowe dla najbliższych bez opłat 

 

Karta kredytowa Visa Silver Akcja Pajacyk

 • Płacąc kartą wspierasz akcje charytatywną Polskiej Akcji Humanitarnej
 • Możesz mieć nawet 3 karty dodatkowe do rachunku karty głównej
 • oprocentowanie karty wynosi: 7,2%
 • RRSO: 9,10%

 Gdy płacisz za zakupy kartą kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk wspierasz podopiecznych programu Pajacyk. Dzięki Tobie mogą otrzymać pomoc psychologiczną, np. terapię indywidualną lub grupową czy trening pewności siebie. Dodatkowo pomagasz finansować posiłki dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.

Przykład reprezentatywny

 Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 3 700 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2ą kodeksu cywilnego, tj. 7,20% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,10%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 159,40 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, całkowity koszt kredytu 459,40 zł (w tym: odsetki 369,40 zł, opłata miesięczna w pierwszym roku 0 zł, suma opłat miesięcznych w drugim roku 90 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na 01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalne warunki do otrzymania karty kredytowej 

 • wystarczy, że masz 18 lat, a Twój dochód wynosi minimum 650 zł 

Opłaty za prowadzenie karty kredytowej Visa Silver ,,Akcja Pajacyk"

 • prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat
 • polecenie przelewu wewnętrznego -złożenie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander online, Santander mobile) - 4% min. 10 zł
 • polecenie przelewu wewnętrznego w placówce banku - bez opłat
 • polecenie przelewu przy pomocy usług bankowości elektronicznej (Santander online, Santander mobile) - 4% min. 10 zł 
 • polecenie przelewu w placówce banku - bez opłat 
 • wypłata gotówki - 4% min. 10 zł 
 • wznowienie wydania karty kredytowej - bez opłat
 • obsługa karty kredytowej - opłata roczna za kartę kredytową - w pierwszym roku 0 zł, w kolejnym roku 90 zł
 • opłata miesięczna nie jest pobierana pod warunkiem dokonania minimum 10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym w innym wypadku wynosi 7,50 zł
 • przewalutowanie transakcji zagranicznej - 2,80%