Zyskaj do 720 zł z Kartą kredytową Citibank - Motokarta - edycja IV

 

  

Zamów kartę kredytową w Citibank - BP Motokarta i odbierz do 720 zł 

W promocji karty kredytowej BP w Citibanku zyskać można zwrot do 720 zł za dokonywanie transakcji bezgotówkowych na stacjach sieci BP. Karta kredytowa Citibanku została wybrana za najlepszą i najtańszą kartę kredytową w rankingu Bankier.pl. 

Regulamin promocji: ,,Zdobądź do 720 zł z Kartą Kredytową Citibank - BP Motokarta - Edycja IV"

 • promocja obowiązuje od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. 

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:

 • a) w okresie obowiązywania oferty złożą wniosek o Kartę Kredytową Citibank BP Motokarta, a następnie na jego podstawie zawrą z bankiem umowę o Kartę Kredytową Citibank BP Motokarta oraz
 • b) w każdym pełnym okresie rozliczeniowym następującym po zawarciu umowy o kartę, dokonają transakcji bezgotówkowych, które spełnią następujące kryteria:
 1.  ich łączna wartość będzie wynosiła 500 zł, przy czym transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 250 zł muszą być dokonane na stacjach benzynowych oznaczonych logo sieci BP w Polsce, do wskazanych kwot wliczane są także transakcje bezgotówkowe dokonane przez użytkownika karty dodatkowej oraz transakcje bezgotówkowe dokonane nośnikiem zbliżeniowym
 2. nie będą transakcjami szczególnymi w rozumieniu regulaminu kart kredytowych Citibank
 3. nie będą transakcjami zwróconymi
 • c) w przeciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie karty dostarczą wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody

Z oferty wyłączone są:

- osoby, które od 31.12.2019 r. posiadają dowolną kartę kredytową Citibank

- osoby ze statusem dewizowym nierezydenta

- obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Nagroda

 • każdy uczestnik, który spełni warunki a- c oraz nie będzie osobą wyłączona z oferty:  otrzyma w każdym okresie rozliczeniowym jednak nie dłużej niż przez 36 pełnych okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu umowy o kartę nagrodę zwrot, w wysokości 20 zł, maksymalnie 720 zł
 • każdy uczestnik, który spełni warunki a i b i nie będzie osobą wyłączoną z oferty: otrzyma w każdym okresie rozliczeniowym, jednak nie dłużej niż przez 30 pełnych okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu umowy o kartę nagrodę zwrot, w wysokości 20 zł, maksymalnie 600 zł 
 • przyznane nagrody będą widoczne w serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej trzy dni robocze po zakończeniu okresu rozliczeniowego w którym uczestnik spełnił warunek związany z dokonaniem wymaganych transakcji, uczestnik może zlecić w serwisie bankowości online odbiór nagrody w postaci zaksięgowania środków na rachunku karty
 • nagroda zostanie zaksięgowana na rachunku karty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zlecenia zaksięgowania środków na rachunku karty przez uczestnika 

Uczestnik może również sumować miesięcznie zlecenia nagród z zastrzeżeniem, że: 

a) zlecanie ich odbioru jest możliwe przez maksymalnie 13 okresów rozliczeniowych następujących od daty ich przyznania i dostępności w serwisie bankowości internetowej Citibank Online z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia umowy o kartę odbiór jest możliwy do końca trwania okresu wypowiedzenia oraz

b) w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych następujących od zawarcia umowy o kartę, kwota zasilenia rachunku karty może wynieść dla uczestnika maksymalnie 240 zł 

Nagroda będzie przyznana wyłącznie za okres rozliczeniowy, w którym warunek dokonania wymaganych transakcji został spełniony. 

Brak spełnienia warunku wymaganych transakcji bezgotówkowych niezbędnego do otrzymania nagrody w jednym z okresów rozliczeniowych za który wypłacana jest premia, nie pozbawia uczestnika do otrzymania nagrody za kolejny okres rozliczeniowy. 

Informacja o kwocie nagrody przekazanej na Rachunek Karty będzie dostępna na wyciągu. Kwota nagrody pomniejszy kwotę zadłużenia dotycząca danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na Rachunku Karty. 

Nagroda jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych

Minimalne warunki do otrzymania karty kredytowej w Citibanku

Wiek minimum 18 lat, dochód netto minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 miesiące. 

Dla firm: wiek minimum 18 lat, działalność gospodarcza minimum 2 lata, dochód netto minimum 2500 zł. 

 

 BP Motokarta od Citibanku to przede wszystkim brak opłat za obsługę i wydanie karty. To powoduje, że RRSO dla tego produktu jest rekordowo niskie – 7,44%. Klient, który wybierze ten produkt, może dodatkowo liczyć na 240 zł zwrotu rocznie przez 3 lata (łącznie 720 zł) za aktywne korzystanie z karty i tankowanie na stacjach BP, a także może skorzystać z licznych rabatów w Programie Citi Specials

Z kartą BP zyskujesz: 

 • okres bez odsetkowy do 56 dni
 • 0 zł za powiadomienia sms
 • możesz rozkładać na raty każdy zakup powyżej 100 zł 
 • płacisz wygodnie telefonem z Apple Pay i Google Pay

Przykład reprezentatywny karty kredytowej BP Motokarta

 Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Motokarta-BP. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,44% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10394,28 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 394,28 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 394,28 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 866,19 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31/08/2020 na reprezentatywnym przykładzie.