Karta kredytowa Citibanku z voucherem 400 zł do Allegro

 

 Karta kredytowa Ciitbanku z voucherem 400 zł do Allegro

W promocji karty kredytowej w Citibanku zyskać można voucher o wartości 400 zł do wykorzystania w serwisie Allegro. Warunki promocji są łatwe do spełnienia. Wystarczy dokonać transakcji na łączną kwotę 1000 zł nowo wydaną kartą. Dodatkowo bank zwraca koszty obsługi karty płatniczej pod warunkiem dokonania transakcji w każdym z okresów rozliczeniowych na kwotę 300 zł.  Z promocji można skorzystać do 05.04.2021 r. 

Regulamin oferty: ,,Zostań posiadaczem karty kredytowej Citi Simplicity, zyskaj zwrot opłaty rocznej i 400 zł w voucherze Allegro"

 • oferta obowiązuje do 05.04.2021 r.
 • z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 • aby wziąć udział w promocji należy w okresie obowiązywania oferty zawnioskować o wydanie karty płatniczej - głównej karty kredytowej Citibank Citi Simplicity na stronie internetowej i wypełnić formularz
 • na podstawie złożonego wniosku należy zawrzeć z bankiem umowę o kartę i po jej otrzymaniu należy ją aktywować
 • w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie karty trzeba dostarczyć do banku wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody
 • nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę trzeba zalogować sie do aplikacji mobilnej Citi Mobile
 • przez 1 do maksymalnie 12 kolejnych okresów rozliczeniowych począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonają kartą transakcji na łączną kwotę 300 zł
 • dokonane transakcje muszą być transakcjami bezgotówkowymi
 • nie mogą być to transakcje zwrócone i anulowane oraz transakcje szczególne (np. transakcje bukmacherskie)
 • nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonać trzeba transakcji na kwotę o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł 
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę
 • z oferty wyłączone są osoby, które od 01.01.2019 r. posiadały główną kartę kredytową w Citibanku
 • osoby ze statusem dewizowym nierezydenci
 • obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki

Nagroda 1 - zwrot za obsługę karty płatniczej 

W przypadku każdego uczestnika, który spełni warunki wyżej opisane bank zwróci miesięczną kwotę opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej i jej obsługę. Opłata roczna jest naliczana za maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych, w których spełnione zostały warunki. Zwrot zostanie dokonany w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki przyznania nagrody. Brak spełnienia warunków w jednym z okresów rozliczeniowych nie pozbawia uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny okres rozliczeniowy. Aby otrzymać zwrot należy dokonać transakcji kartą kredytową na 300 zł miesięcznie. 

Nagroda 2 - voucher 400 zł do wydania na Allegro

 • każdy uczestnik, który spełni wyżej opisane warunki otrzyma voucher do Allegro w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 400 zł
 • nagroda zostanie przyznana uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie wysłana poprzez wiadomość w serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków

Vouchery

 • aby móc zrealizować voucher, uczestnik powinien wpisać numer vouchera w koszyku zakupowym w miejscu ,,masz kod rabatowy"
 • termin ważności vouchera wynosi 12 miesięcy od daty wysłania vouchera, po tym terminie środki z vouchera nie będą mogły być wykorzystane
 • voucher nie może być wykorzystany w częściach
 • nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z vouchera, który opiewa na kwotę niższą niż wartość usługi
 • pozostała część vouchera nie może zostać wykorzystana i nie podlega zwrotowi
 • voucher może zostać wykorzystany jednokrotnie do maksymalnej wartości do wydania 400 zł
 • w przypadku dokonania zwrotu towaru zakupionego przy użyciu vouchera, środki za zwracany towar uczestnik otrzyma w postaci vouchera w kwocie stanowiącej równowartość vouchera
 • nagroda jest wolna od podatku 

Przykład reprezentatywny

 REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KARTY KREDYTOWEJ CITIBANK SIMPLICITY. RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA 10,24% (RRSO) PRZY ZAŁOŻENIU: CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU (BEZ KREDYTOWANYCH KOSZTÓW) 10000 ZŁ, CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY 10538,28 ZŁ., ZMIENNE OPROCENTOWANIE NOMINALNE 7,2% W SKALI ROKU, CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU 538,28 ZŁ. (W TYM OPŁATA ROCZNA ZA WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ BĘDĄCEJ KARTĄ GŁÓWNĄ I ZA OBSŁUGĘ KARTY KREDYTOWEJ BĘDĄCEJ KARTĄ GŁÓWNĄ 144 ZŁ, ODSETKI 394,28 ZŁ.), 12 MIESIĘCZNYCH RAT RÓWNYCH W WYSOKOŚCI PO 878,19 ZŁ. KALKULACJA ZOSTAŁA DOKONANA NA DZIEŃ 31/08/2020