Karta kredytowa Citibanku z voucherem 300 zł do sieci Biedronka

 

Zamów kartę kredytową w Citibank Handlowy i zyskaj voucher 300 zł do sieci Biedronka

W promocji karty kredytowej organizowanej przez Citibank w łatwy sposób można zyskać voucher o wartości 300 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. Aby zdobyć nagrodę wystarczy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej oraz dokonać transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 1000 zł. 

Regulamin promocji: ,,Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity, zyskaj zwrot opłaty rocznej na korzystnych warunkach i otrzymaj voucher do Biedronki - edycja II"

 • oferta obowiązuje do 05.04.2021 r.
 • z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 • aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej
 • na podstawie złożonego wniosku należy zawrzeć umowę o posiadanie karty kredytowej oraz aktywować kartę
 • w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o kartę trzeba dostarczyć wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody
 • nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę uczestnik promocji powinien zalogować się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile
 • przez maksymalnie 12 kolejnych okresów rozliczeniowych począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, dokonają kartą transakcje kartą na łączną kwotę minimum 300 zł w co najmniej jeden ze wskazanych okresów rozliczeniowych
 • transakcje muszą być transakcjami bezgotówkowymi, nie mogą to być transakcje szczególne (np. transakcje bukmacherskie), nie mogą to być transakcje zwrócone i anulowane
 • nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po zawarciu umowy o kartę dokonają transakcji o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę 1 oraz jedną nagrodę 2
 • z promocji nie mogą skorzystać:
 • a) osoby, które od 01.01.2019 r. posiadały w banku główną kartę kredytową
 • b) osoby będące pracownikami banku
 • c) osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie oferty
 • d) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta
 • e) obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych

Nagroda 1 - zwrot za obsługę karty płatniczej 

W przypadku każdego uczestnika, który spełni warunki wyżej opisane bank zwróci miesięczną kwotę opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej i jej obsługę. Opłata roczna jest naliczana za maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych, w których spełnione zostały warunki. Zwrot zostanie dokonany w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki przyznania nagrody. Brak spełnienia warunków w jednym z okresów rozliczeniowych nie pozbawia uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny okres rozliczeniowy. Aby otrzymać zwrot należy dokonać transakcji kartą kredytową na 300 zł miesięcznie. 

Nagroda 2 - e-kod do sieci Biedronka o wartości 300 zł 

 • każdy uczestnik, który spełni wszystkie wyżej opisane warunki otrzyma voucher w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 300 zł 
 • nagroda zostanie przyznana uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda 2 zostanie wysłana poprzez wiadomość w serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków
 • aby otrzymać nagrodę należy dokonać transakcje kartą na łączną kwotę 1000 zł, transakcje te należy dokonać nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zawarcia umowy o kartę 

E-kod

 • Aby móc zrealizować e-kod uczestnik powinien podać unikalny 12 cyfrowy kod po zeskanowaniu przez kasjera ostatniego z produktów w kasie sklepu należącego do sieci Biedronka, podanie e-kodu musi nastąpić przed dokonaniem płatności za zakupy
 • Termin ważności e-kodu wynosi 6 miesięcy od dnia jego przekazania w wiadomości, po tym terminie jego środki nie mogą zostać wykorzystane
 • Nie ma możliwości wydania reszty w gotówce
 • E-kod może zostać wykorzystany wielokrotnie do maksymalnej wartości do wydania 300 zł brutto
 • w przypadku dokonania zwrotu towaru przy użyciu e-kodu, środki za zwracany towar uczestnik otrzyma w formie pieniężnej

Przykład reprezentatywny

 REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KARTY KREDYTOWEJ CITIBANK SIMPLICITY. RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA 10,24% (RRSO) PRZY ZAŁOŻENIU: CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU (BEZ KREDYTOWANYCH KOSZTÓW) 10000 ZŁ, CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY 10538,28 ZŁ., ZMIENNE OPROCENTOWANIE NOMINALNE 7,2% W SKALI ROKU, CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU 538,28 ZŁ. (W TYM OPŁATA ROCZNA ZA WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ BĘDĄCEJ KARTĄ GŁÓWNĄ I ZA OBSŁUGĘ KARTY KREDYTOWEJ BĘDĄCEJ KARTĄ GŁÓWNĄ 144 ZŁ, ODSETKI 394,28 ZŁ.), 12 MIESIĘCZNYCH RAT RÓWNYCH W WYSOKOŚCI PO 878,19 ZŁ. KALKULACJA ZOSTAŁA DOKONANA NA DZIEŃ 31/08/2020