Załóż kartę kredytową w BNP Paribas i odbierz 2x100 zł w formie e-bonu do Carrefour

Za założenie karty kredytowej w BNP Paribas oraz dokonanie transakcji kartą na kwotę 1000 zł w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych zyskać można punkty, które można wymienić na nagrody w programie mamBONUS. Punkty można wymienić między innymi na dwa e-bony o łącznej wartości 200 zł do wykorzystania w sieci Carrefour. 

Regulamin promocji: ,,Zawsze warto płacić kartą"

 • promocja trwa do 28.02.2021 r.
 • uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które spełnią następujące warunki: a) zawrą z bankiem umowę w okresie sprzedaży premiowej b) umowa nie zostanie rozwiązana w czasie trwania okresu sprzedaży premiowej ani nie zostanie wypowiedziana lub uczestnik nie odstąpi od niej do końca sprzedaży premiowej  c) w okresie od 01.09.2019 r. do dnia rozpoczęcia okresu sprzedaży premiowej nie łączyła jej z bankiem umowa o kartę kredytową  d) nie są zatrudnieni przez bank lub spółki grupy na podstawie umowy o pracę
 • każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę
 • uczestnik otrzyma po jednej nagrodzie za każdy miesiąc, spośród pierwszych 2 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę  w, którym spełni wyżej opisane warunki regulaminu oraz dokona jednej lub więcej transakcji kartą o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym
 • odebranie nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się o zalogowaniu na stronie: www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od udostępnienia nagrody
 • nagroda zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl w ciągu 60 dni roboczych od spełnienia wszystkich warunków
 • warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie na dzień jej odbioru obowiązującej umowy o kartę
 • w celu zarejestrowania się na stronie www.mambonus.pl konieczny jest identyfikator klienta (numer nadawany przez bank) oraz 8 pierwszych cyfr numeru PESEL oraz zapoznanie się i zaakceptowanie  Regulaminu mamBONUS, Identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu lub może zostać podany przez konsultanta Centrum Telefonicznego Banku
 • w trakcie rejestracji należy utworzyć swój identyfikator (login-adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony internetowej
 • w promocji zyskać można dwa e-bony o wartości 100 zł, który można zyskać wymieniając punkty na stronie www.mambonus.pl

 BON DO CARREFOUR 

 • E-BON Carrefour o wartości 100 zł dla klientów indywidualnych podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym
 • E-BON jest/będzie udostępniony poprzez platformę na stronie www.mambonus.pl osobie zarejestrowanej na stronie 
 • E-BON jest ważny do 14.02.2022 r. 
 • bon upoważnia do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane w hipermarketach sieci Carrefour
 • Jedna osoba może wykorzystać dowolną ilość e-bonów podczas 1 transakcji 
 • E-BON należy okazać w kasie w formie papierowej bądź elektronicznej
 • Kwota E-BONU nie podlega zamianie na gotówkę, Carrefour nie zwraca różnicy, gdy wartość dokonywanych zakupów jest niższa niż wartość e-bonu
 • niewykorzystana kwota przepada
 • E-BON można wykorzystać tylko raz 

Comments powered by CComment