Zamów kartę kredytową i zyskaj bezprzewodowe słuchawki w promocji w Citibanku

W najnowszej promocji kart kredytowych w zamian za podpisanie umowy o prowadzenie karty oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie zyskać można bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco W31 White. Do promocji można przystąpić do 24.11.2020 r. 

Regulamin oferty: ,,Zostań posiadaczem karty kredytowej Citibank Citi Simplicity i otrzymaj słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco W31 White"

 • oferta obowiązuje od 26.08.2020 r. do 24.11.2020 r. 
 • z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią łącznie takie warunki jak: 
 • a) w okresie obowiązywania oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity na stronie internetowej dedykowanej promocji
 • b) zawrą z bankiem umowę o kartę i aktywują kartę
 • c) w przeciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie karty, dostarczą wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochodowy np. wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące bądź zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach ważne 45 dni od daty wystawienia
 • d) nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, zaloguje się przynajmniej 1 raz za pomocą serwisu bankowości internetowej Citibank Online lub aplikacji mobilnej Citi Mobile
 • e) nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę (data będzie widoczna na umowie) dokonają transakcji w rozumieniu regulaminu kart kredytowych banku o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1500 zł, które spełnią następujące kryteria: będą to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu regulaminu kart kredytowych, nie będą to transakcje szczególne (np. za gry bukmacherskie) w rozumieniu regulaminu kart kredytowych, nie będą transakcjami zwróconymi, nie będą poleceniami przelewu wewnętrznego w złotych lub poleceniami przelewu krajowego w złotych
 • z oferty wyłączone są osoby, które od 01.01.2019 r. posiadały w banku główną kartę kredytową oraz osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych
 • regulamin

Nagrody

 • każdy uczestnik, który spełni wyżej opisane warunki otrzyma słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco W31 White
 • nagroda zostanie przyznana uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie wysłana na podany przez uczestnika adres korespondencyjny najpóźniej do 60 dni od momentu, w którym uczestnik otrzymał informacje o spełnieniu warunków oferty
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę
 • uczestnik nie ma możliwości wyboru kolorystycznej nagrody
 • nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w regulaminie
 • nagroda jest objęta 24 miesięczną gwarancją producenta

Główne opłaty za kartę kredytową Simplicity:

 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - opłata miesięczna gdy w danym miesiącu wykonano kartą transakcje bezgotówkowe na min. 1.000 zł w przeciwnym razie opłata wyniesie 12 zł
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 10% min. 20 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 0 zł - opłata za powiadomienia sms
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 9,59%

Comments powered by CComment