Zamów kartę kredytową w Citibanku i zyskaj smartfon LG K30 w promocji 

Citibank ponownie ruszył z promocją karty kredytowej oferując tym razem smartfon LG K30 Dual Sim LMX320EMW o równowartość ok. 599 zł. Wnioski o kartę możemy składać najpóźniej do 18 września 2020rWarunki regulaminu są dość proste do spełnienia a głównym z nich jest wykonanie najpóźniej do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, transakcje kartą kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.500 zł.

Co trzeba zrobić by otrzymać smartfon LG K30 Dual Sim LMX320EMW

 • czas na złożenie wniosku mamy do 18 września 2020r.
 • brane pod uwagę są tylko wnioski wysłane przez internet
 • telefon otrzymamy jeśli:
  • zawrzemy umowę i otrzymamy od banku kartę kredytową (do 10 dni od dnia wysłania wniosku do banku wysyłamy również potwierdzenie zadeklarowanych dochodów, np. wyciąg bankowy z 3 ostatnich miesięcy jeśli na dane konto wpływało wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe, umowa zlecenie itp.)
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę zalogujemy się min. 1 raz do bankowości elektronicznej za pomocą aplikacji mobilnej Citibanku lub poprzez stronę internetową
  • najpóźniej końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę wykonamy kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.500 zł (nie wliczają się przelewy z rachunku karty, transakcje zwrócone oraz transakcje szczególne - wyjaśnienie poniżej)
  • w dniu otrzymania nagrody karta będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków regulaminu zostaniemy powiadomieni przez wysłanie wiadomości w systemie bankowości elektronicznej Citibanku online najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • nagroda zostanie wysłana na podany adres korespondencyjny najpóźniej do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • nagroda objęta jest 24 miesięczną gwarancją i nie ma możliwości wyboru koloru
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby mające kartę kredytową Citibanku od 1 lipca 2018r.

Jeśli karta nam się nie spodoba to po otrzymaniu nagrody możemy ją zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Transakcja szczególna nie wliczająca się do ww. obrotu to transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji tj.:

 • wypłata środków pieniężnych z limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie polecenia przelewu
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych
 • transakcja w urzędzie pocztowym
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie

Główne opłaty za kartę kredytową Simplicity:

 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - opłata miesięczna gdy w danym miesiącu wykonano kartą transakcje bezgotówkowe na min. 1.000 zł w przeciwnym razie opłata wyniesie 12 zł
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 10% min. 20 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 0 zł - opłata za powiadomienia sms
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 9,59%

Comments powered by CComment