Cashback 200 zł w promocji kart kredytowych Citibanku

W nowej promocji związanej z kartą kredytową Citibanku zyskać można cashback w wysokości 200 zł. Aby otrzymać nagrodę należy wypełnić dedykowany formularz promocji, podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej oraz w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę łączną w wysokości 1500 zł. 

Regulamin oferty ,,Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity i sprawdź, jak odebrać 200 zł"

 • oferta obowiązuje od 13.08.2020 r. do 26.08.2020 r. 
 • z promocji mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 • uczestnicy promocji powinni w okresie jej trwania wypełnić i przesłać do banku dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej
 • powinni również złożyć wniosek o wydanie karty płatniczej - głównej karty kredytowej głównej na stronie internetowej albo w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku podjętego przez bank na podstawie przesłanego formularza
 • na podstawie wniosku uczestnik promocji powinien zawrzeć umowę z bankiem i aktywować otrzymaną kartę za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile
 • w przeciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku należy do banku dostarczyć czytelny i aktualny dokument potwierdzający deklarowane dochody
 • nie później niż do 1 pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę uczestnik promocji powinien zalogować się przynajmniej 1 raz w serwisie Citibank Online
 • nie później niż do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę należy dokonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 1500 zł 
 • muszą to być transakcje bezgotówkowe w rozumieniu regulaminu kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie
 • nie mogą to być transakcje szczególne w rozumieniu regulaminu kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie
 • nie mogą to być transakcje zwrócone
 • z promocji wyłączone są osoby, które od 1.07.2018 r. posiadały w banku główną kartę kredytową
 • wykluczone są również osoby ze statusem dewizowym oraz obywatele i rezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki

Nagrody

 • każdy uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane wyżej, otrzyma nagrodę w postaci zasilenia rachunku karty w wysokości 200 zł
 • nagroda zostanie przekazana uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna
 • nagroda zostanie przekazana na rachunek karty, którą zostały dokonane transakcje spełniające warunki oferty najpóźniej do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych warunków
 • informacja o kwocie zwrotu na rachunek karty dostępna będzie na wyciągu, kwota zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki promocji
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę 

Podstawowe wymagania do wnioskowania o Kartę Kredytową: wiek - minimum 18 lat, dochód netto - minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce; dla firm wiek - minimum 18 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata, dochód netto - minimum 2500 zł.

 

Comments powered by CComment