Zamów kartę kredytową w Citibanku i zyskaj zwrot za paliwo do 1120 zł 

Citibank ponownie ruszył z promocją karty kredytowej oferując tym razem 400 zł + 720 zł zwrotu za płatność kartą Citibank BP Motokarta. Wnioski o kartę w połączonej promocji możemy składać najpóźniej do 15 kwietnia 2020r. 400 zł dostaniemy jeśli wykonamy transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł i zalogujemy się do aplikacji mobilnej. Jako nagrodę 400 zł możemy wybrać: kartę paliwową do BP o wartości 400 zł, kartę prezentową do Lidla o wartości 400 zł, ekod do wykorzystania na Allegro za 400 zł lub smarfton LG K30 Dual Sim LMX320EMW o wartości 599 zł. Nagrodę wybieramy podczas rozmowy z konsultantem, który zadzwoni do nas po wypełnieniu formularza na stronie promocyjnej. Warunki regulaminu 720 zł są dość proste do spełnienia a głównym z nich jest wykonanie w danym miesiącu transakcji na łączną kwotę min. 500 zł (w tym 250 na stacji paliw BP). Miesięcznie otrzymać można 20 zł premii, co po 36 miesiącach da nam aż 720 zł premii. Obie promocje czyli 400 zł i 720 zł łączą się, dzięki czemu razem można otrzymać aż 1.120 zł premii. 

 

  Co trzeba zrobić by otrzymać 400 zł

 • czas na złożenie wniosku mamy do 15 kwietnia 2020r.
 • brane pod uwagę są tylko wnioski wysłane przez internet
 • nagrodę otrzymamy jeśli:
  • zawrzemy umowę i otrzymamy od banku kartę kredytową Citibank-BP Motokarta
  • jeżeli limit karty ma być większy niż 5.000 zł to do banku musimy wysłać potwierdzenie zadeklarowanych dochodów, np. wyciąg bankowy z 3 ostatnich miesięcy jeśli na dane konto wpływało wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe, umowa zlecenie itp. Jednakże bez względu na to czy weźmiemy limit większy czy mniejszy to i tak w każdym przypadku warto wysłać dokumenty do banku, ponieważ ci którzy tego nie zrobią premię w drugiej promocji (720 zł) będą mieli naliczaną tylko przez 30 miesięcy a nie przez 36
  • za pomocą aplikacji mobilnej Citibanku aktywujemy otrzymaną kartę
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę zalogujemy się min. 1 raz w serwisie transakcyjnym Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej
  • najpóźniej końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę wykonamy kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł (nie wliczają się przelewy z rachunku karty, transakcje zwrócone oraz transakcje szczególne - wyjaśnienie poniżej)
  • w dniu otrzymania nagrody karta kredytowa będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków regulaminu zostaniemy powiadomieni przez wysłanie wiadomości w systemie bankowości elektronicznej Citibanku online najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki promocji (kod na allegro wysyłany jest przez bankowość elektroniczną)
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 31 grudnia 2019r. posiadały w Citi Banku kartę kredytową

Transakcja szczególna nie wliczająca się do ww. obrotu to transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji tj.:

 • wypłata środków pieniężnych z limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie polecenia przelewu
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych
 • transakcja w urzędzie pocztowym
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie

Wspomnianą 400 zł nagrodą jest do wyboru:

 • karta podarunkowa BP o wartości 400 zł do wykorzystania na stacji paliw BP w Polsce (karta zostanie wysłana Pocztą, ważność karty 24 miesiące)
 • karta prezentowa o wartości 400 zł na zakupy w Lidlu (karta zostanie wysłana Pocztą, ważność karty 6 miesięcy)
 • e-kod o wartości 400 zł do wykorzystania na Allegro (kod zostanie wysłany przez wiadomość w bankowości elektronicznej Citibanku, ważność kodu 12 miesięcy)
 • smartfon LG K30 Dual Sim LMX320EMW o wartości 599 zł (smartfon zostanie wysłany Pocztą, gwarancja 24 miesiące)

Nagrodę wybieramy podczas rozmowy z konsultantem, który zadzwoni do nas gdy wypełnimy wniosek o kartę na stronie promocyjnej.

Co trzeba zrobić by otrzymać zwrot do 720 zł

 • czas na złożenie wniosku mamy do 31 sierpnia 2020r.
 • brane pod uwagę są tylko wnioski wysłane przez internet
 • w promocji weźmiemy udział jeśli:
  • zawrzemy umowę i otrzymamy od banku kartę kredytową Citibank-BP Motokarta
  • jeśli limit kart ma być większy niż 5.000 zł to do banku musimy wysłać potwierdzenie zadeklarowanych dochodów, np. wyciąg bankowy z 3 ostatnich miesięcy jeśli na dane konto wpływało wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe, umowa zlecenie itp. Jednakże bez względu na to czy weźmiemy limit większy czy mniejszy to i tak w każdym przypadku warto wysłać dokumenty do banku, ponieważ ci którzy tego nie zrobią premię będą mieli naliczaną tylko przez 30 miesięcy a nie przez 36
 • zwrot 20 zł miesięcznie otrzymamy jeśli:
  • w danym okresie rozliczeniowym następującym po zawarciu umowy o kartę dokonamy transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł przy czym co najmniej 250 zł ma być wykonanych na stacji paliw z logo BP w Polsce (do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się przelewy z rachunku karty, transakcje zwrócone oraz transakcje szczególne - wyjaśnienie poniżej)
  • brak spełnienia w danym miesiącu powyższego warunku tj. wykonania transakcji na min. 500 zł nie pozbawia możliwości otrzymania nagrody w pozostałych okresach, po prostu za dany miesiąc tracimy premię ale możemy ją uzyskać w pozostałych miesiącach
  • premia naliczana będzie przez 36 pełnych okresów rozliczeniowych (1 okres to 1 miesiąc)
  • miesięcznie maksymalnie można otrzymać 20 zł co po 36 miesiącach da nam 720 zł
  • osoby które podczas wnioskowania o kartę nie wyślą do banku ww. dokumentu potwierdzającego dochód, premię będą miały naliczaną maksymalnie przez 30 miesięcy, co razem daje 600 zł premii
  • po 3 dniach roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego w serwisie internetowym Citibanku możemy zlecić odbiór nagrody tj. zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku karty, ale jeśli chcemy to możemy robić to raz na jakiś czas, z zastrzeżeniem że maksymalny skumulowany okres nagród nie przekracza 12 miesięcy i kwoty nie większej niż 240 zł
  • w dniu otrzymania nagród karta będzie aktywna
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby mające kartę kredytową Citibanku od 1 stycznia 2018r.

Jeśli karta nam się nie spodoba to po otrzymaniu nagrody możemy ją zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat (nie ponosimy jednak miesięcznych i rocznych opłat warto więc rozważyć by zachować ją na dłużej bo rzeczywiście jest atrakcyjna)

Transakcja szczególna nie wliczająca się do ww. obrotu to transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji tj.:

 • wypłata środków pieniężnych z limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie polecenia przelewu
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych
 • transakcja w urzędzie pocztowym
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie

Główne opłaty za kartę kredytową Citibank BP Motokarta

 • 0 zł - opłata miesięczna
 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 8 % min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 10 % - oprocentowanie karty
 • RRSO: 10,47 %

Warunki przyznania karty kredytowej

 • wiek min. 18 lat,
 • dochód netto min. 1.200 zł,
 • zatrudnienie w obecnej formie min. 3 miesiące,
 • dla osób z własną działalnością:
  • wiek min. 18 lat,
  • działalność min. 2 lata.
  • dochód netto min. 2.500 zł

Comments powered by CComment