Karta kredytowa BP Motokarta ze zwrotem za paliwo w Citibanku

Citibank ponownie ruszył z promocją karty kredytowej oferując tym razem do 720 zł zwrotu za płatność kartą Citibank BP Motokarta. Wnioski o kartę możemy składać najpóźniej do 31 sierpnia 2020r. Warunki regulaminu są dość proste do spełnienia a głównym z nich jest wykonanie w danym miesiącu transakcji na łączną kwotę min. 500 zł (w tym 250 na stacji paliw BP). Miesięcznie otrzymać można 20 zł premii, co po 36 miesiącach da nam aż 720 zł premii.

 Co trzeba zrobić by otrzymać zwrot za paliwo do 720 zł

 • czas na złożenie wniosku mamy do 31 sierpnia 2020r.
 • brane pod uwagę są tylko wnioski wysłane przez internet
 • w promocji weźmiemy udział jeśli:
  • zawrzemy umowę i otrzymamy od banku kartę kredytową Citibank-BP Motokarta
  • jeśli limit kart ma być większy niż 5.000 zł to do banku musimy wysłać potwierdzenie zadeklarowanych dochodów, np. wyciąg bankowy z 3 ostatnich miesięcy jeśli na dane konto wpływało wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe, umowa zlecenie itp. Jednakże bez względu na to czy weźmiemy limit większy czy mniejszy to i tak w każdym przypadku warto wysłać dokumenty do banku, ponieważ ci którzy tego nie zrobią premię będą mieli naliczaną tylko przez 30 miesięcy a nie przez 36
 • zwrot 20 zł miesięcznie otrzymamy jeśli:
  • w danym okresie rozliczeniowym następującym po zawarciu umowy o kartę dokonamy transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł przy czym co najmniej 250 zł ma być wykonanych na stacji paliw z logo BP w Polsce (do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się przelewy z rachunku karty, transakcje zwrócone oraz transakcje szczególne - wyjaśnienie poniżej)
  • brak spełnienia w danym miesiącu powyższego warunku tj. wykonania transakcji na min. 500 zł nie pozbawia możliwości otrzymania nagrody w pozostałych okresach, po prostu za dany miesiąc tracimy premię ale możemy ją uzyskać w pozostałych miesiącach
  • premia naliczana będzie przez 36 pełnych okresów rozliczeniowych (1 okres to 1 miesiąc)
  • miesięcznie maksymalnie można otrzymać 20 zł co po 36 miesiącach da nam 720 zł
  • osoby które podczas wnioskowania o kartę nie wyślą do banku ww. dokumentu potwierdzającego dochód, premię będą miały naliczaną maksymalnie przez 30 miesięcy, co razem daje 600 zł premii
  • po 3 dniach roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego w serwisie internetowym Citibanku możemy zlecić odbiór nagrody tj. zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku karty, ale jeśli chcemy to możemy robić to raz na jakiś czas, z zastrzeżeniem że maksymalny skumulowany okres nagród nie przekracza 12 miesięcy i kwoty nie większej niż 240 zł
  • w dniu otrzymania nagród karta będzie aktywna
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby mające kartę kredytową Citibanku od 1 stycznia 2018r.

Jeśli karta nam się nie spodoba to po otrzymaniu nagrody możemy ją zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat (nie ponosimy jednak miesięcznych i rocznych opłat warto więc rozważyć by zachować ją na dłużej bo rzeczywiście jest atrakcyjna)

Transakcja szczególna nie wliczająca się do ww. obrotu to transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji tj.:

 • wypłata środków pieniężnych z limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie polecenia przelewu
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych
 • transakcja w urzędzie pocztowym
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie

Główne opłaty za kartę kredytową Citibank BP Motokarta

 • 0 zł - opłata miesięczna
 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 8 % min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 10 % - oprocentowanie karty
 • RRSO: 10,47 %

Warunki przyznania karty kredytowej

 • wiek min. 18 lat,
 • dochód netto min. 1.200 zł,
 • zatrudnienie w obecnej formie min. 3 miesiące,
 • dla osób z własną działalnością:
  • wiek min. 18 lat,
  • działalność min. 2 lata.
  • dochód netto min. 2.500 zł

Comments powered by CComment