Zamów kartę kredytową w BGŻ BNP Paribas i zyskaj 400 zł do wydania do morele.net

Zamów kartę kredytową w BGŻ BNP Paribas i odbierz 400 zł do wydania w sklepach morele.net

Niedawno rozpoczęła się kolejna edycja promocji, w której zyskać można aż 4 bony elektroniczne o wartości 100 zł każdy do wykorzystania na stronie morele.net. Aby zyskać nagrodę należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas. Dodatkowo należy zarejestrować się w programie mamBonus. Aby otrzymać jeden bon należy dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 nagrody. 

Regulamin promocji: ,,Do 400 zł na zakupy na morele.net z kartą kredytową"

 • promocja rozpoczyna się 1.04.2019 r. i trwać będzie do osiągnięcia liczby 4000 uczestników, ale nie dłużej niż do 31.05.2019 r. 
 • aby wziąć udział w promocji należy zawrzeć umowę o prowadzenie karty w okresie trwania promocji
 • uczestnik promocji w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mógł posiadać w tym okresie umowy o kartę kredytową z bankiem
 • nagrodą w promocji jest elektroniczna karta podarunkowa o wartości 100 zł do wykorzystania na stronie morele.net
 • uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 nagrody
 • uczestnik promocji otrzyma po jednej nagrodzie za każdy miesiąc, spośród 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę i dokona w każdym z nich transakcji na minimum 1000 zł 
 • nagroda będzie przyznana wyłącznie za miesiąc kalendarzowy, w którym spełniono wyżej opisany warunek 
 • brak spełnienia warunków przez uczestnika w jednym z miesięcy nie pozbawia go możliwości uzyskania nagrody w kolejnym miesięcu
 • odebranie nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od dnia udostępnienia nagrody 
 • nagroda zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca, za który nagroda będzie należna
 • w celu zarejestrowania się na stronie www.mambonus.pl konieczny jest identyfikator (numer nadany przez bank) oraz 8 pierwszych cyfr PESEL oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu programu lojalnościowego mamBONUS
 • identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu lub może zostać podany przez konsultanta  Centrum Telefonicznego Banku
 • w trakcie rejestracji należy utworzyć swój identyfikator (login - adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony internetowej
 • regulamin

Za transakcje kartą nie są uznawane następujące transakcje:

 • zwrócone lub sporne a także wynikające z tytułu spłaty zadłużenia w innym banku,
 • wykonane kartami dodatkowymi
 • polegające na zasilaniu środkami pieniężnymi instrumentów płatniczych lub rachunków płatniczych lub innych instrumentów/rachunków, których posiadaczem jest Uczestnik lub inny podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący dostawcą towarów lub usług w ramach tej transakcji lub podmiot pośredniczący w dokonaniu transakcji na rzecz właściwych dostawców towarów lub usług za które odbywa się płatność w ramach tej transakcji lub podmiot, który świadczy usługi w zakresie przechowywania środków pieniężnych klientów, w szczególności używanych w celu dokonania płatności za towary lub usługi u właściwych dostawców towarów lub usług (innymi słowy są to transakcje polegające na zasilaniu tzw. portfeli elektronicznych np. Masterpass, Visa, Payu itp., śmiało można płacić kartą w zwykłych sklepach stacjonarnych i internetowych)

Koszt prowadzenia karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę
 • 72 zł - roczna opłata za kartę
 • 4,9% min. 10 zł - wypłata gotówki w bankomacie
 • 4,9% min. 10 zł - przelew z karty
 • 56 dni okres bezodsetkowy
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 14,29%