Zyskaj 400 zł do sklepu Biedronka w promocji karty kredytowej w Citibanku

Zgarnij 400 zł do sieci Biedronka w promocji kart kredytowych w Citibanku

Niedawno rozpoczęła się nowa promocja kart kredytowych w Citi Bank Handlowy. Nagrodę w promocji stanowi bon towarowy  o wartości 400 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. Aby otrzymać bon należy przede wszystkim należy  podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, zalogować się minimum jeden raz do systemu bankowości online oraz dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę 1200 zł nie później niż do końca 6 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę. 

Regulamin promocji: ,,Zostań posiadaczem karty kredytowej Citi Simplicity i otrzymaj zasilenie Karty Lojalnościowej ,,Moja Biedronka" o wartości 400 zł"

 • promocja trwa do 6.03.2019 r.
 • z oferty mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania promocji są korzystającymi z aktywnej karty lojalnościowej ,,Moja Biedronka" 
 • w okresie obowiązywania promocji należy wypełnić i przesłać do banku dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej
 • w formularzu należy podać numer aktywnej karty MB
 • w formularzu należy również wyrazić zgodę na przekazanie do Jeronimo Martins Polska informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących numeru karty Moja Biedronka oraz faktu spełnienia warunków opisanych w regulaminie
 • w trakcie z przedstawicielem banku powinno się złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej
 • przed zawarciem umowy należy dostarczyć do banku czytelny i aktualny dokument potwierdzający deklarowane dochody
 • na podstawie złożonego wniosku uczestnik promocji powinien podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej
 • nie później niż do końca 6 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę należy zalogować się przynajmniej jeden raz do systemu bankowości online
 • nie później niż do końca 6 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę należy dokonać transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 1200 zł 
 • podczas składania wniosku należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • z promocji nie mogą skorzystać osoby, które w okresie po 1.06.2015 r. posiadały kartę kredytową w Citibanku
 • regulamin

Nagrody

 • każdy uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie otrzyma nagrodę w formie bonu towarowego w formie elektronicznej o wartości 400 zł, który zostanie zapisany na aktywnej kacie Moja Biedronka
 • nagroda zostanie przyznana jedynie, gdy karta Moja Biedronka będzie aktywna oraz karta kredytowa będzie aktywna
 • o przyznaniu nagrody uczestnicy promocji zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości wysłanej w systemie bankowości elektronicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie przekazana przez Jeronimo Martins na aktywną kartę Moja Biedronka nie później niż w ciągu 60 dni od daty otrzymania wiadomości o przyznaniu nagrody
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę

Karta Moja Biedronka

 • uczestnik może wykorzystać nagrodę w celu zakupu towarów i usług w sklepach prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Jeronimo Martins Polska, wskazanych na stronie internetowej http://www.biedronka.pl/pl/sklepy („Sklepy Biedronka”)
 • realizacja nagrody możliwa jest przy kasach obsługiwanych przez kasjera (nie jest realizowana na kasach samoobsługowych)
 • do realizacji nagrody w Sklepach Biedronka będą przyjmowane wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty MB
 • możliwość realizacji nagrody w sklepach biedronka jest ograniczona terminem 12 miesięcy od dnia przekazania nagrody
 • aby móc zrealizować nagrodę, uczestnik powinien przedstawić Kartę MB w kasie sklepu Biedronka obsługiwanej przez kasjera i pozwolić na zeskanowanie aktywnej karty MB przez kasjera po ostatnim z produktów
 • zeskanowanie aktywnej Karty MB musi nastąpić przed dokonaniem płatności za zakupy
 • w momencie nabycia przez uczestnika towarów lub usług w sklepie Biedronka, saldo Karty MB zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za sprzedane towary lub usługi
 • nagroda z karty MB może być wykorzystywana wielokrotnie aż do wyczerpania środków, przy czym maksymalna jednorazowa płatność środkami zgromadzonymi na karcie MB nie może przekroczyć 100 PLN
 • wartość liczona jest na podstawie ceny brutto towarów i nie obejmuje innych opłat czy kosztów, np. dostawy bądź wynikających z dokonanego przez uczestnika rodzaju płatności

Główne opłaty za kartę kredytową Simplicity:

 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - opłata miesięczna
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 8% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 0 zł - opłata za powiadomienia sms
 • 6 zł za możliwość korzystania z serwisu CitiPhone - można z tego zrezygnować i lepiej od razu to uczynić chyba że chcemy poprzez konsultanta dokonywać przelewów z karty. Zastrzeżenie karty, zmianę limitów i dodatkowych usług dokonamy bez problemu łącząc się z infolinią, nie dokonamy jednak przelewu z karty gdy nie mamy wykupionego Citiphone.
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 10,47%