Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas i 300 zł do wydania w sieci Biedronka

 

 

Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas i 300 zł do wydania w sieci Biedronka

Rozpoczęła się bardzo ciekawa promocja kart kredytowych w BGŻ BNP Paribas. W promocji zyskać można 300 zł na zakupy w sieci sklepów Biedronka. W promocji zyskać można kody elektroniczne o wartości 50 zł. Maksymalnie w promocji można zyskać 6 kodów. Kod będzie przyznany uczestnikowi promocji jeśli w każdym z premiowanym miesięcy dokona transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 500 zł. 

Regulamin promocji

 • promocja trwa od 19.11.2018 r. i trwa do osiągnięcia liczby 5000 uczestników, lecz nie dłużej niż do 31.01.2019 r.
 • aby wziąć udział w promocji należy zawrzeć umowę o kartę kredytową w okresie trwania promocji
 • z promocji wykluczone są osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę posiadały umowę o kartę kredytową w banku
 • uczestnik otrzyma nagrodę za każdy miesiąc spośród 6 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy jeśli w każdym z tych miesięcy dokona transakcji bezgotówkowych kartą na 500 zł 
 • nagrodą w promocji elektroniczny e-kod na zakupy w sklepach Biedronka o wartości 50 zł dla klientów indywidualnych ważny do 31.12.2019 r.
 • uczestnik w promocji może otrzymać 6 nagród - 6x50 zł 
 • nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w którym warunki sprzedaży premiowej zostały spełnione, brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania nagrody w jednym z 6 miesięcy w okresie, za który wypłacana jest nagroda, nie pozbawia uczestnika do otrzymania nagrody za pozostałe miesiące spośród 6 miesięcy po zawarciu umowy o kartę
 • odebranie nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od udostępnienia
 • nagroda zostanie udostępniona na stronie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca, za który nagroda będzie należała
 • w celu zarejestrowania się na stronie mambonus konieczny jest identyfikator klienta (numer nadawany przez bank) oraz 8 pierwszych cyfr numeru PESEL
 • identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu bądź może zostać podany przez konsultanta Centrum Telefonicznego Banku
 • w trakcie rejestracji należy utworzyć swój identyfikator (login - adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony internetowej
 • uczestnik promocji nie może do końca trwania promocji zrezygnować bądź wypowiedzieć umowy o kartę 
 • regulamin