Zyskaj 400 zł do wydanie w RTV Euro AGD w promocji kart kredytowych w BGŻ BNP Paribas

Zyskaj 400 zł do wydania w sieci RTV Euro AGD w promocji karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas

Niedawno rozpoczęła się atrakcyjna promocja związana z wyrobieniem karty kredytowej w banku BGŻ BNP Paribas. Promocja: ,,Karta kredytowa MasterCard z voucherem RTV EURO AGD" trwa do 30.06.2018 r. W promocji zyskać można 400 zł do wydania w sieci sklepów RTV Euro AGD. Aby otrzymać nagrodę należy w ciągu dwóch miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy o kartę dokonać transakcji kartą na kwotę 500 zł. Każdy uczestnik może otrzymać 4 nagrody to znaczy, że za transakcje dokonane kartą w wysokości od 500 zł do 999,99 zł otrzyma 1 nagrodę w wysokości 100 zł. Za transakcję kartą na łączną kwotę od 1000 zł do 1499.99 zł otrzyma do wydania 200 zł. Za transakcje kartą na łączną kwotę od 1500 zł do 1999,99 zł otrzyma do wydania 300 zł, a za transakcje kartą na kwotę równą lub wyższą niż 2000 zł otrzyma 4 nagrody. Odebranie nagród jest możliwe na platformie mamBonus pod adresem: mambonus.pl. Nagrody zostaną udostępnione na platformie w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania transakcji kartą. 

400 zł za transakcje wykonane kartą kredytową w BGŻ BNP Paribas

 • Formularz promocyjny wypełniamy najpóźniej do 30 czerwca 2018r.
 • Promocja przeznaczona jest dla osób nieposiadających karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę.
 • W promocji mogą wziąć udział osoby które zawrą z bankiem umowę o kartę.
 • Regulamin wprawdzie nie nakazuje by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach otrzymywania informacji handlowych oraz pozostałe zgody i by zgody te nie odwoływać i nie zgłaszać sprzeciwu do ich otrzymywania do dnia otrzymania nagród.
 • W promocji nie wezmą udziału osoby nieterminowo spłacające zobowiązania kredytowe w BGŻ BNP Paribas. Ci którzy kredyty spłacają na czas lub w ogólnie ich nie mają albo spłacają na czas lub po terminie w innym banku nie muszą się martwić, ponieważ punkt ten dotyczy tylko i włącznie kredytów w Paribasie.
 • Bank nagrodę podzielił na cztery części.

Pierwszą nagrodę otrzymamy za transakcje wykonane na łączną kwotę od 500 zł do 999,99 zł.

Drugą nagrodę otrzymamy za transakcje wykonane na łączną kwotę od 1.000 zł do 1.499,99 zł.

Trzecią nagrodę otrzymamy za transakcje wykonane na łączną kwotę od 1.500 zł do 1.999,99 zł.

Czwartą nagrodę otrzymamy za transakcje wykonane na łączną kwotę nie mniejszą niż 2.000 zł.

 • Powyższe transakcje liczone są tylko przez dwa pierwsze okresy rozliczeniowe.

Przykład: robimy kilka zakupów gdzie po tygodniu zapłaciliśmy w sumie 900 zł. Otrzymujemy prawo do uzyskania pierwszej nagrody. Potem robimy kolejne zakupy ale już na 300 zł, razem więc wydaliśmy 1.200 zł, dzięki czemu otrzymamy dwie nagrody, itd. Równie dobrze można zrobić jedną wielką transakcję na min. 2.000 zł i otrzymać dzięki temu od razu cztery nagrody.

 • Jedna nagroda to 30.000 punktów w programie mamBONUS do wymiany na voucher w postaci e-kodu w wysokości 100 zł do wydania w sklepach RTV Euro AGD lub inne nagrody dostępne w programie.
 • Odebranie nagrody będzie możliwe na platformie mamBONUS znajdującej się pod adresem www.mambonus.pl po zarejestrowaniu się w programie na stronie www.mambonus.pl w ciągu 3 miesięcy od jej udostępnienia. Nagrody zostaną udostępnione na platformie w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania transakcji kartą.

Transakcja kartą - operacja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności za pomocą karty za towary lub usługi w dowolnym punkcie handlowo - usługowym oraz w sklepach internetowych lub operacja gotówkowa polegająca na zleceniu przelewu środków pieniężnych z rachunku karty albo wypłata gotówki z bankomatu. Za transakcje kartą nie są uznawane transakcje: zwrócone lub sporne a także wynikające z tytułu spłaty zadłużenia w innym banku oraz wykonane kartami dodatkowymi.

Dodatkowo bank przyznaje 5000 punktów za przystąpienie do programu mamBONUS jeśli w przeciągu dwóch pierwszych okresów rozliczeniowych zostaną wykonane min. 4 transakcje kartą na kwotę min. 50 zł każda. 5000 punktów warte jest ok. 16 zł.

Główne opłaty za prowadzenie karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas

  • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę
  • 72 zł - roczna opłata za kartę
  • 4,9% min. 10 zł - wypłata gotówki w bankomacie
  • 4,9% min. 10 zł - przelew z karty
  • 56 dni okres bezodsetkowy
  • 10% - oprocentowanie karty
  • RRSO: 16,75%