Premia 300 zł w promocji kart kredytowych Citibanku

Zgarnij 300 zł premii w promocji kart kredytowych Citibanku

Niedawno rozpoczęła się bardzo atrakcyjna promocja kart kredytowych Citibanku. Tym razem bank oferuje 300 zł w gotówce w zamian za podpisanie umowy o prowadzenie karty kredytowej. Warunki otrzymania premii są bardzo łatwe do zrealizowania. Wystarczy dokonać 5 transakcji kartą w pierwszym i w drugim miesiącu od daty zawarcia umowy. Premia w wysokości 300 zł zostanie przekazana w formie zasilenia na karcie kredytowej. 

Jak zyskać 300 zł premii ? 

 • promocja trwa do 23.05.2018 r.
 • z promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały kartę kredytową od 1.01.2015 r. oraz obywatele i rezydenci Stanów Zjednoczonych
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić dedykowany formularz promocji
 • w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku powinno się złożyć wniosek o kartę kredytową
 • podczas składania wniosku o kartę powinno się wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • przed złożeniem wniosku o kartę kredytową trzeba dostarczyć do banku aktualny i czytelny dokument potwierdzający deklarowane dochody
 • po otrzymaniu karty uczestnik powinien zalogować się minimum jeden raz do systemu bankowości online bądź do aplikacji mobilnej banku Citi Mobile nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę
 • wydaną kartą kredytową należy dokonać przez okres 2 kolejnych miesięcy, co najmniej 5 transakcji miesięcznie, transakcje powinno się wykonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy
 • transakcje nie mogą być: przelewy z rachunku karty, nie mogą to być transakcje zwrócone
 • każda osoba, która spełni warunki opisane w regulaminie otrzyma nagrodę w postaci zasilenia rachunku karty kredytowej w wysokości 300 zł
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w systemie bankowości online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki opisane w regulaminie
 • nagroda zostanie zaksięgowana na  rachunku karty, którą zostały dokonane transakcje
 • uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody
 • regulamin

Podstawowe warunki otrzymania karty kredytowej

 • wiek - minimum 21 lat, dochód netto - minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce;
 • dla firm - min. wiek 25 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata

Przykład reprezentatywny

 • kwota kredytu: 10 000 zł
 • ilość rat: 12
 • wysokość raty: 879,16
 • odsetki: 549,91 zł
 • oprocentowanie: 10%
 • opłata roczna za wydanie karty i możliwość użytkowania karty głównej 0 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 10 549,91 zł 
 • RRSO: 10,47%

 

Główne opłaty za kartę kredytową Simplicity:

 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - opłata miesięczna
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 8% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 5,8% wartości transakcji za przewalutowanie,
 • 0 zł - opłata za powiadomienia sms
 • 6 zł za możliwość korzystania z serwisu CitiPhone - można z tego zrezygnować i lepiej od razu to uczynić chyba że chcemy poprzez konsultanta dokonywać przelewów z karty. Zastrzeżenie karty, zmianę limitów i dodatkowych usług dokonamy bez problemu łącząc się z infolinią, nie dokonamy jednak przelewu z karty gdy nie mamy wykupionego Citiphone.
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 10,47%