200 zł do empik.com za kartę kredytową w BGŻ BNP Paribas

200 zł do wydania w sklepie empik.com za kartę kredytową
od BGŻ BNP Paribas

Bank: BGŻ BNP Paribas
Nagroda: 200 zł do wydania na empik.com
Wartość: 200 zł
Czas na wysłanie wniosku: najpóźniej do 31.12.2017r.
Warunek: wyrobić kartę, dokonać transakcje na łączną kwotę min. 1.000 zł oraz zarejestrować na stronie mambonus.pl

BGŻ BNP Paribas oferuje e-kod o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym empik.com. Głównym warunkiem otrzymania e-karty podarunkowej jest założenie karty kredytowej, dokonanie transakcji na łączną kwotę 1.000 zł oraz zarejestrowania na stronie mambonus.pl.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Co trzeba zrobić by otrzymać 200 zł premii

Główne warunki regulaminu:

Uczestnikiem może osoba która spełni następujące warunki:

 • zawrze z bankiem umowę o kartę najpóźniej do 31 grudnia 2017r.
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kartę i nie wycofa tej zgody lub nie zgłosi sprzeciwu do 31 grudnia 2017r.
 • terminowo spłaca swoje zobowiązania wobec BGŻ BNP Paribas
 • w okresie od 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę:
  • nie miała zawartej innej umowy o kartę z BGŻ BNP Paribas
  • nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z bankiem umowy o kartę

Uczestnik otrzyma nagrodę jeśli w okresie dwóch pierwszych okresów rozliczeniowych, wykona transakcje kartą na łączną kwotę min. 1.000 zł.

Odebranie nagrody będzie możliwe na platformie mamBONUS znajdującej się pod adresem www.mambonus.pl po zarejestrowaniu się w programie na stronie www.mambonus.pl w ciągu 6 miesięcy od jej udostępnienia. Nagrody zostaną udostępnione na platformie w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania transakcji kartą.

Transakcja kartą - operacja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności za pomocą karty za towary lub usługi w dowolnym punkcie handlowo – usługowym akceptującym płatności kartą oraz w sklepach internetowych lub operacja gotówkowa polegająca na zleceniu przelewu środków pieniężnych z rachunku karty albo wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu karty. Za transakcje kartą nie są uznawane następujące transakcje: 1) zwrócone lub sporne a także wynikające z tytułu spłaty zadłużenia w innym banku, 2) wykonane kartami dodatkowymi, w rozumieniu umowy o kartę, wydanymi do rachunku karty uczestnika.

Główne opłaty za kartę:

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę
 • 72 zł - roczna opłata za kartę
 • 4,9% min. 10 zł - wypłata gotówki w bankomacie
 • 4,9% min. 10 zł - przelew z karty
 • 10% - oprocentowanie karty

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony